Aktuality

článkov
  • Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania

    Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania odmeňuje výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Cieľom ocenení, ktoré boli zavedené v roku 2005, je zvýšovanie povedomia o podnikaní a oslava úspechu.

  • Na zahraničné veľtrhy a výstavy s MHSR

    Ministerstvo hospodárstva SR aj v roku 2015 vytvára priestor pre prezentáciu podnikateľov - spoluvystavovateľov v národných stánkoch s cieľom zvýšiť exportnú výkonnosť subjektov a celkovo hospodárstva SR. Vybrané výstavy a veľtrhy sú v súvislosti s plánovanou realizáciou národného projektu zameraného na podporu účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a propagáciu slovenského priemyselného potenciálu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  komoditne zamerané na oblasť strojárstva, spracovania kovov, energetiku, elektrotechniku, stavebníctvo.