Aktuality

článkov
 • Tlačová správa: Národné podnikateľské centrum zabezpečí komplexnú podporu malého a stredného podnikania

  Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 • Nová výzva: Slovak Business Agency hľadá expertov pre start-upistov

  Do výberového konania sa môžu prihlásiť experti z rôznorodých oblastí, ktorí vedia poskytnúť poradenstvo záujemcom o podnikanie, začínajúcim podnikateľom resp. start-upistom (napríklad v oblasti práva, financií, marketingu, inovácií, IT, technologických riešení a pod.)

 • Prečo sú rodinné podniky na Slovensku neviditeľné?

  Hoci sú rodinné firmy prevažne kreované z radov malých a stredných podnikov, ktoré sú motorom hospodárskeho rastu Slovenska, inovácií a zamestnanosti, je rodinné podnikanie v našich podmienkach stále marginalizovanou témou. Tomu nasvedčuje aj absencia jednotnej definície rodinného podniku v slovenskej legislatíve.

 • Zmena v autorskom práve

  Predkladaným zákonom sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel.