Aktuality

článkov
 • Tlačová správa: Národné podnikateľské centrum zabezpečí komplexnú podporu malého a stredného podnikania

  Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 • Zmena v autorskom práve

  Predkladaným zákonom sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel.

 • Konferencia V4 Going Global

  Máte záujem podeliť sa o svoje skúsenosti a zároveň sa dozvedieť viac o obchodných príležitostiach v Japonsku, Moldavsku, Gruzínsku a Albánsku?

 • Zatraktívnenie služieb v cestovnom ruchu

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.