80 hodín s odborníkom pre váš biznis

Chcete sa vo svojom podnikaní posunúť na vyššiu úroveň? Najlepším krokom je dobrá stratégia pod dohľadom skúseného experta! Individuálne riešenia pre váš biznis získate s nami BEZPLATNE.

INFORMÁCIE A REGISTRÁCIA

PONÚKAME

 • komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok
 • 80 bezplatných konzultačných hodín face to face s expertom

OBSAHOM BUDE

 • marketing
 • financovanie
 • právo a legislatíva
 • manažment
 • elektronické podnikanie
 • export a internacionalizácia
 • alternatívne formy podnikania

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽE

 • začínajúci aj etablovaný podnikateľ (podnik) spĺňajúci definíciu MSP
 • so sídlom v Bratislavskom kraji

PRIHLÁSTE SA

najneskôr do 25.6.2019

 

Pre otázky pri vypĺňaní Žiadosti, a jej príloh, prípadne pred finálnym odoslaním, nás môžete kon­taktovať na telefónnych číslach 02/203 63 123, alebo 223, alebo mailom na: rp@npc.sk

www.npc.sk

Front Office NPC, Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

Nefinančná pomoc - Dlhodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, podaktivity 1.5 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313041I861.