Aktuality

článkov
  • Tlačová správa: Národné podnikateľské centrum zabezpečí komplexnú podporu malého a stredného podnikania

    Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  • Podnikajte vo Vietname

    Rozšírte svoje podnikanie do Vietnamu vďaka projektu EU-Vietnam Business Network (EVBN). Projekt, ktorý je kofinancovaný z Európskej únie, bol spustený v októbri 2013 na obdobie piatich rokov s rozpočtom približne 3,8 mil eur. Cieľom projektu je pomôcť európskym spoločnostiam, ktoré majú záujem podnikať na vietnamskom trhu. Ide najmä o malé a stredné podniky (MSP), ktoré majú záujem nielen podnikať, ale taktiež zlepšiť obchodné a investičné prostredie vo Vietname.