Aktuality

článkov
  • Tlačová správa: Národné podnikateľské centrum zabezpečí komplexnú podporu malého a stredného podnikania

    Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  • Potreba mentoringu v oblasti cestovného ruchu

    Zapojte sa do prieskumu a vyjadrite svoj názor. Slovak Business Agency pripravila dotazník, prostredníctvom ktorého chce získať názor stakeholderov na potrebu mentoringu v oblasti hotelierstva, gastronómie, voľného času a cestovného ruchu (po anglicky HLTT alebo hospitality, leisure, travel and tourism sector).