Aktuality

článkov
  • Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania

    Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania odmeňuje výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Cieľom ocenení, ktoré boli zavedené v roku 2005, je zvýšovanie povedomia o podnikaní a oslava úspechu.

  • Projekt “We-Women for Expo”

    V rámci svetovej výstavy EXPO Miláno 2015 sa ako jedno zo sprievodných podujatí uskutoční aj týždeň venovaný ženám a projektu „WE-Women for Expo“. Do projektu, ktorého kľúčovou témou je porovnávanie tradičnej stredoeurópskej a stredomorskej výživy, sa zapojí aj Slovensko, prostredníctvom plánovaných podujatí s účasťou slovenských a talianskych podnikateliek.

  • Podnikateľská misia do Japonska

    EU-Japan Centre dáva do pozornosti možnosť MSP prihlásiť sa na podnikateľskú misiu do Japonska spojenú so školeniami a workshopmi so zameraním na sektor biotechnológií, ktoré sa bude konať ako sprievodné podujatie Expo Bio Japan 2015 v Jokohame.