Aktuality

článkov
  • Tlačová správa: Národné podnikateľské centrum zabezpečí komplexnú podporu malého a stredného podnikania

    Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  • Na zahraničné veľtrhy a výstavy s MHSR

    Ministerstvo hospodárstva SR aj v roku 2015 vytvára priestor pre prezentáciu podnikateľov - spoluvystavovateľov v národných stánkoch s cieľom zvýšiť exportnú výkonnosť subjektov a celkovo hospodárstva SR. Vybrané výstavy a veľtrhy sú v súvislosti s plánovanou realizáciou národného projektu zameraného na podporu účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a propagáciu slovenského priemyselného potenciálu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  komoditne zamerané na oblasť strojárstva, spracovania kovov, energetiku, elektrotechniku, stavebníctvo.

  • Tlačová správa: Ktorý slovenský startup prerazí v Silicon Valley?

    Až tisícka nadšencov pre podnikanie zažila atmosféru Silicon Valley na vlastnej koži. V spolupráci s najväčšími univerzitami v regiónoch Slovenska zorganizovala Slovak Business Agency sériu prednášok a osobných konzultácií s odborníkmi, ktorí dennodenne rozhodujú o miliónových projektoch. A možno opäť niekto zo slovenskej startupovej scény prerazí aj na globálnom trhu.