Aktuality

článkov
  • Tlačová správa: Národné podnikateľské centrum zabezpečí komplexnú podporu malého a stredného podnikania

    Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  • Máme 12 nových kvalifikovaných mentorov

    Koncom októbra sa vo Vilniuse konal posledný z troch workshopov zameraných na rozvoj mentorov v sektore cestovného ruchu. Workshop bol zameraný na vyhodnotenie aktivít v rámci stretnutí mentorov a mentees, upevnenie získaných vedomostí, zabezpečenie vzájomnej podpory a prispievanie k realizácii projektu.

  • Podnikajte vo Vietname

    Rozšírte svoje podnikanie do Vietnamu vďaka projektu EU-Vietnam Business Network (EVBN). Jeho cieľom je pomôcť európskym spoločnostiam, ktoré majú záujem podnikať na vietnamskom trhu. Ide najmä o malé a stredné podniky (MSP), ktoré majú záujem nielen podnikať, ale taktiež zlepšiť obchodné a investičné prostredie vo Vietname.