Aktuality

článkov
 • Nová výzva: Slovak Business Agency hľadá expertov pre start-upistov

  Do výberového konania sa môžu prihlásiť experti z rôznorodých oblastí, ktorí vedia poskytnúť poradenstvo záujemcom o podnikanie, začínajúcim podnikateľom resp. start-upistom (napríklad v oblasti práva, financií, marketingu, inovácií, IT, technologických riešení a pod.)

 • Tlačová správa: Národné podnikateľské centrum zabezpečí komplexnú podporu malého a stredného podnikania

  Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 • FabLab

  FabLab je priestor, kde môžete zhmotniť svoje myšlienky a nápady, napríklad prostredníctvom 3D tlačiarne.

 • Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2014

  Po úspešných predchádzajúcich dvoch ročníkoch vyhlasuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) po tretíkrát anketu Byrokratický nezmysel roka 2014 o “anticenu” za legislatívne opatrenia, ktoré komplikujú život podnikateľom na Slovensku.