Aktuality

článkov
 • Nová výzva: Slovak Business Agency hľadá expertov pre startupistov

  Do výberového konania sa môžu prihlásiť experti z rôznorodých oblastí, ktorí vedia poskytnúť poradenstvo záujemcom o podnikanie, začínajúcim podnikateľom resp. startupistom (napríklad v oblasti práva, financií, marketingu, inovácií, IT, technologických riešení a pod.)

 • Tlačová správa: Národné podnikateľské centrum zabezpečí komplexnú podporu malého a stredného podnikania

  Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 • Regionálne semináre: Program Horizont 2020 pre firmy

  Takmer 80 miliárd eur poskytne Európska komisia na obdobie 2014 – 2020 na vývoj nových technológií a rozvoj inovácií. Až 20% prostriedkov na
  aplikovaný výskum, vývoj a inovácie je určených výhradne pre firmy!

 • Slovak Business Agency garantom NCD 2015

  Po dvojročnej prestávke vypisuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dvanásty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za produktový dizajn 2015.

 • Slovník startupistu

  Ustálené slovné spojenia, ktoré by mal mať každý startupista v malíčku.