Aktuality

článkov
  • Tlačová správa: Národné podnikateľské centrum zabezpečí komplexnú podporu malého a stredného podnikania

    Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  • Exportné fórum 2014

    Exportné fórum 2014 je najväčším podujatím, ktoré SARIO organizuje. Ponúka unikátnu možnosť pre malé a stredné podniky nájsť si obchodné príležitosti v zahraničí a preniknúť na globálny trh a partnerom podujatia osloviť početné relevantné publikum. Rozsah poskytnutého plnenia závisí od druhu partnerstva.

  • European Open Days 2014 v Bruseli

    V októbri sa uskutoční podujatie European Open Days 2014, v rámci ktorého organizuje jedno zo svojich podujatí aj konzorcium strategického projektu ClusterPoliSEE v spolupráci s konzorciom projektu CluStrat. Pre účasť na debate k projektu ClusterPoliSEE a CluStrat je potrebná online registrácia najneskôr do 22. septembra 2014.