Aktuality

článkov
  • Roadshow

    Zúčastni sa Startup Sharks Roadshow 2015 a zaži atmosféru Silicon Valley na vlastnej koži. Prostredníctvom prednášok a osobných konzultácií so svetovými spíkrami - zakladateľom high-tech inkubátora, riaditeľom technologického inkubátora v Silicon Valley, chceme podporiť záujem o podnikanie a zároveň pomôcť podnikateľom cennými radami.

  • Tlačová správa: Národné podnikateľské centrum zabezpečí komplexnú podporu malého a stredného podnikania

    Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  • Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania

    Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania odmeňuje výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Cieľom ocenení, ktoré boli zavedené v roku 2005, je zvýšovanie povedomia o podnikaní a oslava úspechu.