Aby sa o Vás v dobrom hovorilo, aby sa Váš produkt predával (Trnava)

17.júl 2018 | 13:45 - 18:15

Prihlasujte sa : https://goo.gl/forms/GsHaB4gM4ZODGFlP2

Ukončenie registrácie: 13.07.2018

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je obmedzený. 

Kontakt: rp.tt@npc.sk