Ako môže podnikať občianske združenie (Lučenec)

01.júl 2020 | 16:30 - 18:30

Občianske združenie v posledných rokoch získava na popularite. Vďaka tejto forme, je možné  podporiť a šíriť zmysluplné myšlienky. Primárne nie je určené na podnikanie, ale za určitých okolností môže aj podnikať a získať tak dodatočné zdroje na svoju hlavnú činnosť.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo je občianske združenie, ako vzniká, aký je jeho zmysel
  • prečo je výhodné založiť občianske združenie
  • povinnosti občianskeho združenia
  • ako previazať činnosť OZ so svojim budúcim podnikaním

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Marcela Václavková Konrádová - ako konzultantka sa podieľala na vzniku mnohých občianskych združení, je riaditeľkou o.z. Prístav nádeje, pracuje ako sociálny a biznis kouč, lektorka, redaktorka Dalito sk., autorka 7 kníh a ebooku Objav nové možnosti, nominantka na Krištáľové krídlo za filantropiu za rok 2019.

KEDY

1.7. 2020

16:30 – 18:30 hod.

KDE

Priestor coworking

M. Rázusa 13

984 01  Lučenec

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

>>>REGISTRUJTE SA<<<

Ukončenie registrácie: 30.6.2020 do 13.00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

- účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.