Ako správne robiť E-mail marketing

18.apríl 2018 | 09:00 - 11:00

 

(Odborný seminár pre podnikateľov)

Slovak Business Agency pripravila odborný seminár, zameraný na tvorbu E-mail marketingu a jeho správne využitie s novými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov GDPR. Lektor Milan Bardún odprezentuje praxou overené možnosti tvorby E-mail marketingu.

ČO SA NA ODBORNOM SEMINÁRI DOZVIETE?

- ako zozbierať čo najviac emailov za čo najkratšiu dobu,

- legálnu tvorbu E-mailov k novému nariadeniu GDPR,

- ako legálne využívať emaily a ako sa vyhnúť spamovaniu,

- koľko emailov a ako často ich posielať

- ako cieliť a prečo je dôležité vedieť, komu email posielam,

- príklady konkrétnych newsletterov, ktoré fungujú.

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Odborný seminár bude viesť MILAN BARDÚN alias „Milan Bez Mapy Bardún". Zakladateľ úspešného cestovateľského blogu Bez Mapy a autor mnohých cestopisov. Pracoval v marketingu a už viac ako štyri roky bloguje. Email marketing aktívne využíva pri práci so svojim blogom, kde má viac ako 16 000 fanúšikov.

KEDY?

18.04.2018, 09:00 - 11:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

 

Prihlasujte sa TU:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsZDYsf7IeyUihZFyAXVNd5aQ8s_YaGZql1qMozrFXohB0qw/viewform

Ukončenie registrácie: 17.4.2018 do 15:00 hod.

 

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

________________

PODMIENKY - PODNIKATELIA: 
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti). Úplné znenie výzvy a podmienok nájdete tu: http://www.sbagency.sk/sites/default/files/vyzva_k4a_podujatia_sumarna_final_19092017.pdf

 

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Účasť je bezplatná.

Úplné znenie výzvy a podmienok nájdete tu: http://bit.ly/2hiuTlP

Kontakt: rp@npc.sk