Ako vybudovať úspešný biznis projekt

13.február 2018 | 17:00 - 19:00

Si šikovný, cieľavedomý, rád tvoríš alebo spolupracuješ pri vytváraní nových vecí? Zaujíma ťa, aké kroky treba podniknúť pri otvorení vlastnej kaviarne, založení divadla, organizovaní festivalov alebo vytváraní iných biznis projektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle? Príď si vypočuť skúsenosti našej lektorky, ktorá ti poradí, ako na to. 

O čom to bude?

Lenka Mareková má bohaté skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí v Nitre. Zároveň je prevádzkarkou a dramaturgičkou nitrianskej Trafačky, ktorá prezentuje diela talentovaných umelcov. Na workshope vás vtiahne do fungovania úspešných projektov. Zistíte, čo všetko je potrebné k tomu, aby ste sa ako podnikatelia uplatnili v kultúrnej sfére.

Ako sa prihlásiť?

Ak chceš prísť na náš workshop, ktorý je organizovaný cez národný projekt NPC v regiónoch, musíš sa zaregistrovať. Máš čas do 11.2.2018, do kedy je registrácia otvorená.

Účasť je bezplatná.

Kto môže prísť?

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo siedmich samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území niektorého samosprávneho kraja okrem BSK. Druhú skupinu výnimiek tvoria študenti, ktorí majú trvalý pobyt v BSK, no preukážu sa platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít, vysokých či stredných škôl v jednom zo 7 samosprávnych krajov (okrem BSK).

Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch – NR kraj. Kód projektu v ITMS2014+: 313031I870.

Kontakt: ap.nr@npc.sk