Aktuality

článkov 1062
 • RESTART

  Oficiálne štatistiky uvádzajú, že 75 % Európanov neabsolvuje žiadne podnikateľské vzdelávanie v rámci svojich vzdelávacích systémov. Nové výzvy, ktoré vznikli v dôsledku klimatickej krízy, ako aj neustále sa meniaceho podnikateľského prostredia ovplyvneného globálnou pandémiou, vytvorili príležitosti pre nové a odhalili slabé stránky zavedených podnikov.

 • Nová služba: 60 hodín poradenstva v Creative Pointe

  Chcete pretaviť svoje inovatívne nápady do REÁLNEHO PRODUKTU? Začnite hneď! Vďaka Dlhodobému individuálnemu poradenstvu (60 HODÍN), získate prístup k technológiám, softvérovú pomoc s návrhom a odbornú podporu.

 • Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2021

  Z 56 nominovaných absurdít v roku 2021 získalo prvé miesto nahlasovanie firemných bankových účtov platiteľov DPH finančnej správe, hoci to robia aj banky. Ide o obdobného finalistu ankety už z roku 2018. Aj keď bola táto povinnosť neskôr zrušená, od novembra 2021 sa v pozmenenej podobe vrátila.

 • Lost Millennials

  Mladí ľudia vo veku 25-29 rokov, tiež označovaní ako generácia „mileniálov“, sa začali do pracovného života zaradovať krátko po hospodárskej kríze v roku 2008, kedy vnímali pocit neistoty v pracovnom či súkromnom živote. Ten pramenil z nedostatku akýchkoľvek záruk a istôt týkajúcich sa práce či priaznivých životných podmienok. Nedávno bola táto generácia tiež výrazne ovplyvnená ekonomickými a sociálnymi dopadmi pandémie COVID-19.

 • Získajte vzdelávacie kurzy pre zamestnancov – Bratislavský kraj / december

  V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 10.12.2021 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa domácich a zahraničných kurzov alebo tréningov.

  Úspešní žiadatelia:

  SERCHIO s. r. o.

 • VÝSLEDKY VÝZVY : ZÍSKAJTE VZDELÁVACIE KURZY PRE ZAMESTNANCOV

  V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zabezpečiť pre ich zamestnancov účasť na domácich a/alebo zahraničných kurzoch/tréningoch. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných kurzoch/tréningoch pre ich zamestnancov, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

 • Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2021

  Podnikatelia majú už desiaty raz možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život.

  Podnikatelia majú už desiaty raz možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život.

 • Vysokoškoláci sa zdokonaľujú vo vytváraní podnikateľských plánov

  Študenti Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave sa vďaka aktívnej spolupráci Slovak Business Agency a Inštitútu manažmentu UCM učia ako rozbehnúť vlastný biznis. Počas jedného novembrového týždňa odovzdali skúsení lektori z praxe študentom potrebné informácie k začatiu podnikania.

 • Výsledky výzvy

  V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 25.11.2021 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa domácich a zahraničných kurzov alebo tréningov.

 • Otvorili sme Akcelerátor

  Začni podnikať s nami, v Národnom podnikateľskom centre v Bratislave. Za 4 mesiace ti pomôžeme rozbehnúť tvoj podnikateľský nápad. V našom Akcelerátore získaš balík služieb, vďaka ktorým sa môže z teba stať podnikateľ.