Aktuality

článkov 1128
 • Rodinné podniky sa dočkajú podpory od štátu

  Napriek tomu, že rodinné firmy sú u nás dôležitou súčasťou podnikateľského sektora, chýba im dostatočná podpora zo strany štátu. Nový materiál z dielne ministerstva hospodárstva to má konečne zmeniť k lepšiemu. Pomôcť má aj Slovak Business Agency. 

 • Pozývame vás na regionálne semináre pre rodinné firmy

  Ochrana rodinného majetku a ďalší rozvoj podnikania sú určite témy, ktoré zaujímajú každého majiteľa rodinnej firmy. Diskusie sa tentoraz namiesto jednej veľkej konferencie uskutočnia na štyroch miestach na Slovensku. Bližšie k vám, bližšie k firmám, ktoré v daných regiónoch podnikajú.

 • VÝSLEDKY VÝZVY : ZÍSKAJTE VSTUPENKY NA PODUJATIA V EÚ

  V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

 • VÝSLEDKY VÝZVY: Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky nad 3 roky!

  V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj, je malým a stredným podnikateľom, nad 3 roky od založenia, poskytovaná možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom odbornom podujatí, organizovanom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov, podľa rozhodnutia komisie.

 • VÝSLEDKY VÝZVY: NP PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP: DLHODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod

 • Čo je to EIT?

  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je subjektom Európskej únie, ktorý vznikol v roku 2008. Jeho cieľom je posilniť inovačné schopnosti a podporiť inovačné kapacity celej Európy. Práve v inováciách vzniká základ pre trvalo udržateľný rozvoj Európy a to nielen v oblasti výroby, ale i služieb a vedomostnej spoločnosti. Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon 2020.

 • Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí

  Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave/júl-august 21

 • Voľné miesta v Coworkingu

  Máš podnikateľský nápad, ale nevieš sa prinútiť na ňom začať pracovať? Ak nemáš motiváciu alebo ťa už práca z domu samého nebaví, tak príď k nám.

 • Spoločná analýza projektu BRESE

  Pandémia COVID zásadne ovplyvnila všetky aspekty nášho života, a teda aj náš projekt BRESE kríza výrazne spomalila. Keďže sme sa nemohli osobne stretávať s našimi partnermi a stakeholdrami, značne nám to sťažilo proces medziregionálneho vzdelávania a rovnako tak spomalilo plánovanie projektových aktivít.