Aktuality

článkov 1128
 • VÝSLEDKY VÝZVY: NP PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP: DLHODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod..

 • Malé a stredné podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji v roku 2020

  Banskobystrický samosprávny kraj je rozlohou najväčší a počtom obyvateľov na km2 najmenej osídlený kraj Slovenska. Medzi silné stránky regiónu patrí najmä disponibilná pracovná sila, zásoby základných surovín s možnosťou využitia v rôznych odvetviach, spracovanie dreva, skla, keramického a chemického materiálu, ako aj priaznivé prírodné a kultúrno-historické podmienky pre rozvoj cestovného ruchu.

 • SIEA podporí firmy prostredníctvom inovačných poukážok

  Podnikatelia na Slovensku dostanú finančnú pomoc na inovácie. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) prostredníctvom národného projektu inovujme.sk pre nich pripravila inovačné poukážky vo výške od dvoch do 15-tisíc eur. Pilotný projekt sa spustí v Banskobystrickom kraji.

 • Správa OECD o podmienkach podnikania MSP na Slovensku

  Z dielne OECD Vám prinášame súhrnnú správu zistení a odporúčaní, týkajúcu sa podnikania malých a stredných podnikov na Slovensku, ktorá vznikla ako výsledok dvojročnej spolupráce s expertmi OECD na žiadosť Slovenska.

 • Pilotné testovanie bolo zahájené

  S radosťou Vám oznamujeme, že testovacia fáza vytvorenej vzdelávacej online hry projektu Biz4Fun určenej pre rozvoj žiakov a študentov v témach a zručnostiach potrebných na založenie a riadenie obchodnej spoločnosti je zahájená. V hre prejdete viacerými okruhmi tém z podnikateľského prostredia a následne si získané vedomosti otestujete v kvízoch či v simulovaných situáciach, napríklad v banke.

 • VÝSLEDKY VÝZVY: NP PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP: DLHODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod..