Aktuálne legislatívne zmeny a ich dopad na malých a stredných podnikateľov (Trnava)

11.júl 2018 | 14:00 - 18:00

Potreba online registrácie

Prihlasujte sa  : https://goo.gl/forms/qcAZg0NDOPTaAgCn1

Ukončenie registrácie: 09.07.2018 do 12:00 hod

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je obmedzený. 

Kontakt: rp.tt@npc.sk