Bezplatné dlhodobé odborné projektové poradenstvo pre zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ

Ponúkame 80 hodín dlhodobého odborného poradenstva pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ, a to bezodkladne.

>>>Viac informácií a registrácia pre regióny<<<

>>>Viac informácií a registrácia pre Bratislavský kraj<<<

Posledné uzávierky pre fázu I sú 7.5. a 5.9. 2019 

Kontakty:

Bratislavský kraj: RPint@npc.sk

 Banskobystrický kraj: npint_bb@npc.sk

Trenčiansky kraj: npint_tn@npc.sk

Prešovský kraj: npint_po@npc.sk

Nitriansky kraj: npint_nr@npc.sk

Trnavský kraj: npint_tt@npc.sk

Žilinský kraj: npint_za@npc.sk

Košický kraj: npint_ke@npc.sk