Business networking – ako na to?

12.december 2017 | 17:00 - 20:00

Ako získať nové obchodné kontakty? Ako dostať váš produkt alebo službu do povedomia? Mirka MICHALKOVÁ vám predstaví Business Networking a objasní, prečo sa v súčasnosti stáva dôležitou súčasťou každého podnikania. Dozviete sa, ako vám môže networking pomôcť pri hľadaní investorov, vytváraní nových obchodných príležitostí, či pri nadväzovaní profesionálnych a obchodných kontaktov. Prihláste sa na náš seminár a získate rôzne tipy a triky ako sa stať úspešným networkerom. 

ČO SA NA SEMINÁRI DOZVIETE?
- Aký je obsah pojmu networking? 
- Ako prebieha v praxi?
- Kde a akým spôsobom sa realizuje?
- Výhody a prínos networkingu pre rozvoj obchodu a podnikania 
- Ako získať čo najviac z business networkingu 

REGISTRUJTE SA TU: http://bit.ly/networkingNPC
Ukončenie registrácie: 11.12.2017

KTO JE VAŠA LEKTORKA? 
Mirka Michalková – posledných 12 rokov sa profesionálne venuje medzinárodnému business networkingu a pomáha zahraničným, ako aj slovenským firmám nájsť správnu cestu ku kontaktom, ktoré v obchode a podnikaní potrebujú. Rovnakú tému lektoruje pre začínajúce podnikateľky, ako aj pre startupy. 

KEDY?
12.12.2017, 17:00 - 20:00

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 
*Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Semináru sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja. 

2. Prečo nepodnikateľ?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, ktorý je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Podnikatelia sa môžu zúčastniť podobných služieb, ktoré budú zverejnené v rámci nadchádzajúcich udalostí Slovak Business Agency.

Účasť je bezplatná.

Kontakt: ap@npc.sk