Centrá prvého kontaktu

Centrum prvého kontaktu Bardejov
Radničné námestie 21
085 01 Bardejov 1
tel.: +421-54-472 22 19
       +421-54-472 32 71
fax:  +421-54-472 22 19
e-mail: bcb@stonline.sk
cpk@e-bardejov.sk

Centrum v súčasnosti neposkytuje služby

Centrum prvého kontaktu Brezno  1/, 2/
Boženy Nemcovej 21
977 01 Brezno 1
tel.: +421-910 969 689
e-mail: brezno@cpk.sk

www.brezno.cpk.sk

Centrum prvého kontaktu Levoča 
Námestie Majstra Pavla 4
054 01 Levoča 1
tel./fax: +421-53-469 90 65
e-mail: cpklevoca@levoca.sk 

www.cpk.sk/levoca

Centrum prvého kontaktu Medzilaborce
Mierová 326/24
068 01 Medzilaborce 1
tel.: +421-57-748 05 51
fax: +421-57-748 05 50
e-mail: cpkml@stonline.sk

Centrum prvého kontaktu Michalovce 2/
Štefana Kukuru 12
071 01 Michalovce 1
tel./fax: +421-56-688 58 01
tel.: +421-905 809 584
e-mail: cpkmi@stonline.sk

Centrum prvého kontaktu Poltár 2/
Železničná 2
987 01 Poltár 1
tel.: +421-47-411 18 00
fax: +421-47-411 18 01
e-mail: cpkpoltar@cpk.sk 

www.cpk.sk/poltar

Centrum prvého kontaktu Sabinov
Janka Borodáča 18
083 01 Sabinov 1
tel.: +421-905-416 567
e-mail: cpk_sb@juko.sk

Centrum v súčasnosti neposkytuje služby 

Centrum prvého kontaktu Snina
Strojárska 590
069 01 Snina 1
tel.: +421-57-758 03 03
      +421-57-758 03 05
fax: +421-57-758 03 03
e-mail: cpksnina@stonline.sk

Centrum v súčasnosti neposkytuje služby

Centrum prvého kontaktu Veľký Krtíš 2/
Komenského 3
990 01 Veľký Krtíš 1
tel.: +421-47-491 10 80

e-mail: cpk.velkykrtis@velky-krtis.sk
 

  

1/ Centrum poskytuje do 15.03.2013 dotované poradenské a vzdelávacie služby pre záujemcov o podnikanie v rámci štátneho programu "Poradenstvo a vzdelávanie pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie". O možnosti a podmienkach získať nedotované služby po ukončení štátneho programu, t.j. po 15.03.2013, sa informujte priamo v príslušnom centre.

2/  Centrum poskytuje do 15.03.2013  dotované poradenské služby pre malých a stredných podnikateľov v rámci štátneho programu  "Schéma poradenstva a vzdelávania pre MSP (schéma pomoci de minimis)". O možnosti a podmienkach získať nedotované služby po ukončení štátneho programu, t.j. po 15.03.2013, sa informujte priamo v príslušnom centre.