Central European Start-ups Day 2017 už 5. októbra v Londýne s podporou Slovak Business Agency

05.október 2017

Startupisti (nepodnikatelia), zúčastnite sa podujatia Central European Start-ups Day 2017 už 5. októbra v Londýne s podporou Slovak Business Agency!

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s SBA informuje verejnosť o konaní 3. ročníka Central European Start-ups Day 2017  (V4 krajiny a Rakúsko), ktorý sa uskutoční 5. októbra 2017 v Londýne v sídle spoločnosti PricewaterhouseCoopers.

Každá zo zúčastnených krajín nominuje 5 startupov so zameraním na oblasť Fin-Tech, Life Sciences, Internet of Things a štvrtá oblasť je otvorená pre startupy s výnimočnými inovatívnymi riešeniami v ktorejkoľvek oblasti  relevantnej pre britský trh (cyber security, e-commerce, artificial inteligence atď.). Na podujatí bude mať možnosť každý zo start-upov sa prezentovať  počas 3-minútového slotu pred asi 100 potenciálnymi investormi (venture kapitálové, private equity fondy atď).

Na podujatie sa môžu záujemcovia (nepodnikatelia) prihlasovať v rámci Výzvy na prihlasovanie na medzinárodné a domáce podujatia v rámci iniciatívy Startup Sharks, kde nájdu Žiadosť a všetky povinné prílohy, ktoré je potrebné vyplniť a zaslať emailom na adresu: podujatia@sbagency.sk. S jedným nápadom sa môže prihlásiť iba jedna fyzická osoba. Úspešným žiadateľom SBA zabezpečí spiatočnú letenku do Londýna, ubytovanie v mieste konania podujatia a vstup na podujatie.

 

Termín na podávanie Žiadostí je

od 23.8.2017 do 7.9.2017 do 12:00 hod.

 

Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené na oficiálnej stránke podujatia www.centraleuropeanstartups.com.

Startupy ako právnické osoby sa môžu tiež uchádzať o účasť na podujatí, s tým že náklady by si museli hradiť sami. Kontaktnou osobou je ekonomická diplomatka veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne Dominika Bartošová – dominika.bartosova@mzv.sk.

Predbežný program podujatia:

Recepcia - After Work Party, 4. októbra 2017

18:00                          Príchod, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne

18:15                          Zahájenie recepcie, príhovor  p. veľvyslanca  Ľubomíra Reháka

18:20 - 20:00              Občerstvenie, networking

 

CE Start-ups Day, 5. októbra 2017

09:00 - 09:30             Registrácia, PWC, 7 More London Riverside, London SE1 2RT

09:30 - 09:35             Slávnostné otvorenie, prezentácia PwC

09:35 - 10:00             Diskusný panel za účasti ekonomických diplomatov z krajín V4 a Rakúska

10:00 - 11:00             Prezentácie start-upov: 1. Časť – 13 start-upov (každý start-up max. 3 minúty)

11:00 - 11:30             Prestávka (občerstvenie – káva, čaj )

11:30 - 12:30             Prezentácie start-upov: 2. Časť – 12 start-upov (každý start-up max. 3 minúty)

12:30 - 12:40             Záver – vyhodnotenie najlepšieho start-upu na základe online hlasovania prítomných  a odovzdanie ceny

12:40 - 14:00             Obed a networking