CERIecon

Slovak Business Agency sa spoločne s hlavným mestom SR Bratislava zapojila do projektu CERIecon - “CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, ktorý spája 14 partnerov a 7 krajín z regiónu Strednej Európy.

Hlavným cieľom projektu, realizovaného v rámci programu Interreg Central Europe, je vytvorenie „Playparku“ - systému pre zvyšovanie zručností začínajúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií v meste Bratislava, ako i ďalších 6 krajinách – Česku,  Chorvátsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Taliansku. Prostredníctvom uceleného balíka stratégií, akčných plánov, pilotných akcií, tréningov a nástrojov umožní vytvorenie inovatívneho spôsobu inšpirácie, tréningu a podpory začínajúcich podnikateľov v regióne Strednej Európy.

Aktivity projektu prispejú k budovaniu podnikateľskej kultúry v meste Bratislava a k zvýšeniu motivácie mladých ľudí začať podnikať. Na mieru šitá podpora a vzdelávanie poskytované v rámci Playparku umožní rozvoj ich podnikateľských zručností a kompetencií. Naviac, nadnárodná sieť, spájajúca jednotlivé regionálne ekosystémy, poskytne začínajúcim podnikateľom príležitosti na rozvoj v medzinárodnom podnikateľskom prostredí, vzájomnú výmenu skúseností a know-how.

Spoločnou črtou všetkých Playparkov rozvíjaných v rámci projektu CERIecon je zameranie sa na oblasti stratégií regionálnej špecializácie (RIS3) ako hlavného zdroja inovácií. Počas 36 mesiacov realizácie (jún 2016 – máj 2019) projekt CERIecon vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prispeje k zvyšovaniu inovatívnosti v regiónoch Strednej Európy a vďaka zameraniu na ekonomický i sociálny rozmer aj k ich premene na lepšie miesta pre život a prácu.

Viac informácií o projekte je uvedených na stránke projektu CERIecon.

 

Aktuality:

Staň sa súčasťou Playparku Bratislava!

PLAYPARK Bratislava poskytne podporu podnikateľom s inovatívnymi riešeniami pre mesto