Challenge Labs 2021

Iniciatíva Challenge Labs pomáha riešiť zásadné problémy, s ktorými sa potravinársky sektor stretáva, prostredníctvom spájania kreatívnych ľudí a ich  nápadov. Prostredníctvom podujatia Challenge Labs 2021 chceme spájať podniky, odbornú verejnosť a startupy pri hľadaní inovatívnych riešení zameraných na zákazníka, životné prostredie, kvalitné informácie a zdravé potraviny.

 

Benefity programu

  • Iniciatíva  Challenge Lab je navrhnuté tak, aby riešila veľké problémy, s ktorými sa potravinársky sektor stretáva, spojením rôznych skupín ľudí.
  • Každá skupina inovátorov chce nájsť konkrétne avšak inovatívne riešenia zásadných a hmatateľných problémov.
  • Vytvára nové odborné a obchodné vzťahy vychádzajúce z identifikovaných inovácií.
  • Pripojením sa k workshopu sa môžete dozvedieť čo je to dizajnové myslenie a zažiť metodológiu navrhovania riešenia globálnych problémov v malých tímoch zameranú na človeka a jeho potreby.

 

Profil absolventa challenge labu 2021

 

Absolvent podujatia EIT Food Hub – Challenge Labs 2021 bude ovládať metódy dizajnového myslenia a dizajnové služby/procesy pre aplikáciu vo vlastnom startupe.

Okrem toho sa absolvent sa na podujatí naučí  empatii, definícii výziev, kreovaniu a pomenovaniu nápadov, ich selekcii,  rozvoja riešení. Bude schopný posúdiť a vyhodnotiť svoje nápady. Bude schopný tvoriť prototypy produktov/služieb za účelom ich otestovania a samozrejme ich aj otestovať a plánovať implementáciu takéhoto prototypu.

Ďalej sa naučí, že nápad musí byť focusovaný na konečného zákazníka s dôrazom na poznanie zákazníka, jeho preferencií a postojov.

Naučí sa rozvíjať nápady s otvorenou mysľou s dôkladným premyslením nápadov, najmä tých, ktoré sa zdajú byť nereálne pre implementáciu v praxi.

Absolvent bude ovládať  spoluprácu medzi jednotlivými členmi tímu, komunikáciu v tíme, delegovanie úloh v tíme a zodpovednostné role.

Naučí sa vyššej hodnote biznisu – teda nezameraného len na konečného zákazníka a jeho potreby ale aj na obchodné výstupy / hodnoty napríklad tvorba nových zdrojov príjmov.

Absolvent zároveň nadobudne zlepšenie prezentačných zručností vo vzťahu k rýchlej a účelovej prezentácii svojho nápadu, resp. produktu/služby pre potenciálnych zákazníkov, investorov i odbornú verejnosť.

Propozície podujatia

 

Pripojte sa k nám a zažite zrod inovatívnych riešení na vlastnej koži.

Výzva pre výberové konanie na expertov – TU

Výzva pre inovátorov - TU

Prezentácia o podujatí - TU

Prezentácia pre expertov - TU

Podmienky podujatia - TU

Materiály pre podporu Agrifood Start-upov:

Prvé kroky smerujúce k založeniu startupu na Slovensku TU

Finančné príležitosti pre startupy na Slovensku TU

Report Slovakia