Chcem podnikať

Aktuality

  • Zlepšenie poskytovania inovácií politík v rámci priemyselného odvetvia 4.0 v Európe

    V dôsledku rôznych faktorov, ako je napríklad presun práce do Ázie, prínos priemyslu do hospodárstva EÚ klesá. Odráža to potrebu transformovať súčasný priemysel na inteligentnejší. Výsledky European innovation scoreboard však ukazujú, že počet MSP s inovatívnymi výrobkami alebo procesmi sa v roku 2017 znížil o 18 bodov v porovnaní s rokom 2010 a nie všetky krajiny EÚ sú na rovnakej úrovni inovácií a inteligentnej špecializácie.

  • Motivujte svoj tím

    Potrebujete zlepšiť vzťahy na pracovisku, posilniť tímovú spoluprácu, podporiť tvorivý prístup svojich kolegov, alebo zvýšiť ich motiváciu? Chcete školiť svojich zamestnancov, alebo hľadáte príležitosť na ich osobnostný rozvoj bez finančných zdrojov? Čítajte ďalej.

  • Inkubátor NPC: Profesionálny i osobnostný rozvoj

    Byť úspešný v podnikaní nie je nemožné. Prinášame ti ďalší s inšpiratívnou Natáliou Gápľovskou, konateľkou spoločnosti Nature s.r.o. Projekt Národného podnikateľského centra pomáha malým podnikateľom na ich ceste k úspechu. Aj pre Natáliu to bol štart k nevídaným úspechom. Ako to všetko vníma ona sama?