DIY workshop: LED lampa s využitím lasera

20.február 2018 | 16:30 - 20:30

Chceli by ste si navrhnúť vlastný bytový doplnok?

Radi by ste zistili, čo všetko si dokážete vytvoriť za pomoci lasera z plastu, dreva a LED žiaroviek?

 

Náš ďalší workshop v  Creative Pointe bude zameraný na výrobu LED svietidla s originálnym dizajnom, navrhnutým vami priamo na workshope. Jedinečnú a nízkonákladovú stolovú LED lampu si nakoniec budete môcť vziať domov!

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Prejdeme si s vami krok po kroku základy 2D modelovania v Corel Draw, od vytvorenia prvej digitálnej krivky, až po hotový 2D model lampy. Následne si navrhneme vlastný dizajn a necháme pracovať laser, ktorý predlohu spracuje a vyreže jednotlivé časti z dreva a plexiskla. Vo finále jednotlivé časti zložíme do seba, zapojíme LED žiarovky a skonštruujeme originálne lampy.

 

KEDY? Workshop sa uskutoční v utorok 20. februára 2018 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE? V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

 

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný Corel Draw program alebo jeho Trial verzia na 15 dní (http://www.coreldraw.com/en/free-trials/?topNav=en)

- kreativitu a dobrú náladu :)

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

REGISTRÁCIA NA WORKSHOP:

Prihláste sa na nasledujúcich odkazoch vložením svojich identifikačných kódov, získaných pri registrácii do NPC BA:

1. PRIHLÁSENIE PRE NEPODNIKATEĽOV TU:  http://npc.sk/ms/content/show_article/56

2. PRIHLÁSENIE PRE PODNIKATEĽOV TU:  http://npc.sk/ms/content/show_article/55

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!

--           

Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.