DIY: Živicový šperk - presunuté z 31.10

14.november 2017 | 16:30 - 20:30

Zaujímate sa o výrobu hand-made šperkov?
Radi by ste sa naučili ako pracovať so živicou?

Zúčastnite sa nášho workshopu, počas ktorého spojíme technológiu lasera a prácu s krištáľovou živicou. A čo bude výsledkom tohto netradičného spojenia?
Originálne zalievané živicové šperky kombinované s drevom, sušenými kvetmi alebo ozdobami podľa vlastného výberu :)
Zaregistrujte sa a spríjemnite si novembrový večer s nami !

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Prejdeme si s vami krok po kroku základy 2D modelovania v Corel Draw, od vytvorenia prvej digitálnej krivky, až po hotový 2D model dreveného rámu šperku. Následne si ukážeme prácu lasera, ktorý spracuje predlohu rámu do reálneho objektu. Naša kreatívna lektorka Patrícia Sniščáková vám predvedie základy práce so živicou a vysvetlí postup pri zalievaní kvetov či iných ozdôb, ktorými vyplníte drevený rám šperku. 

Účasť je bezplatná.
PRE ÚČASŤ NA WORKSHOPE JE POTREBNÁ REGISTRÁCIA: 
https://goo.gl/forms/RPFfC0BfskZn41GN2

KEDY? Workshop sa uskutoční v utorok 14. novembra 2017 v čase od 16:30 do 20:30.

KDE? V priestoroch tvorivej dielne Creative Point
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Karadžičova 2 - Twin City Blok A
811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:
- vlastný notebook s myškou
- nainštalovaný Corel Draw program alebo jeho Trial verzia na 15 dní (http://www.coreldraw.com/en/free-trials/?topNav=en
- kreativitu a dobrú náladu :)

Môžete si priniesť aj sušené kvety alebo iné malé predmety, ktoré si chcete zaliať do živice.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU: 15
English speakers are also welcome :)

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk.

Tešíme sa na Vás!

--
Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative point. Technických utorkov sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja*.

Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných aktivít. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

2. Prečo nepodnikateľ?
Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative point, pričom tento workshop je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Podnikatelia sa budú môcť v rámci podaktivity 1.6 Creative Point zúčastniť podobných služieb, ktoré budú zverejnené v rámci nadchádzajúcich udalostí Slovak Business Agency.