Druhé kolo výzvy na obsadenie pozícií externých spolupracovníkov pre aktivity NPC

Slovak Business Agency v rámci aktivít Národného podnikateľského centra (NPC) vypisuje druhé kolo výzvy na obsadenie pozícií externých spolupracovníkov pre aktivity NPC.

Cieľom výzvy je zabezpečiť prostredníctvom externých odborných spolupracovníkov naplnenie hlavného zámeru NPC, a to vytvorenie jednotného miesta, kde bude možné získať kvalitné a odborné informácie a doplnkové služby pre všetkých začínajúcich a etablovaných podnikateľov v rôznych štádiách životného cyklu, záujemcov o podnikanie, ako aj kreatívnych a inovatívnych ľudí, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či produktu.


KOHO HĽADÁME:

  

 


O NÁS

Slovak Business Agency je špecializovanou agentúrou na podporu podnikania a je realizátorom Národného projektu NPC II – BA kraj, Národného projektu NPC v regiónoch a národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. Národné projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Ďalšie informácie o národných projektoch nájdete na www.npc.sk alebo www.sbagency.sk

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: vyzva@npc.sk