Druhé regionálne stretnutie stakeholdrov v oblasti sociálneho podnikania (projekt SENSES)

29.november 2017 | 09:30 - 12:30

Pozvánky rozposielame vybraným subjektom z oblasti sociálneho podnikania (sociálni investori, tvorcovia politík, podnikatelia, neziskové organizácie atď.). V prípade záujmu zúčastniť sa podujatia prosím napíšte na dubrovayova@sbagency.sk.