Festival inteligentného podnikania: Smart Business Festival SK

19.september 2018

Srdečne Vás pozývame na akciu, ktorú organizujeme v rámci Stredoeurópskej platformy pre digitálne inovácie CEEInno, pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou energetickou a inovačnou agentúrou, Společností vědeckotechnických parků ČR, HP Inc. Slovensko a ďalšími partnermi ako spoločné stretnutie zástupcov krajín Vyšehradskej skupiny a Rakúska, s cieľom diskutovať o aktualitách a perspektívach digitalizácie priemyslu, podnikania a celej spoločnosti v Stredoeurópskom regióne.

Pokiaľ máte záujem:

  • diskutovať s odborníkmi z týchto krajín na témy súvisiace s investíciami potrebnými na digitálny rozvoj podnikania, s efektívnym a bezpečným využívaním digitálnych technológií vo firemnom prostredí, s inovatívnou prácou s ľudskými zdrojmi v digitálnom prostredí a súčasne zistiť, aké poradenské služby sa Vám v tejto oblasti bezúplatne alebo s vynaložením veľmi nízkych nákladov ponúkajú,
  • na vlastné oči, uši i ruky sa presvedčiť, že prezentované novinky fungujú v praxi a i Vy ich môžete vo svojom podnikaní využiť k vlastnej vyššej konkurencieschopnosti,
  • stretnúť sa v rámci organizovanej série B2B stretnutí s ostatnými, ktorých zaujímajú rovnaké témy ako Vás, potom príďte alebo pricestujte

na Smart Business Festival SK 2018 - Festival inteligentného podnikania 2018

dňa 19. septembra 2018 od 10:00 do Hotelu Bôrik v Bratislave.

Akciu moderuje Janette Štefánková z RTVS a so svojimi názormi a tipmi na to, ako efektívnejšie podnikať v digitálnej ére, sa na nej predstaví dvadsaťpäť odborníkov zo šiestich európskych krajín. Program akcie nájdete v prílohe, všetky ďalšie informácie sú k dispozícii na www.smartbusinessfestival.sk.

Vstup na akciu je bezplatný na základe predchádzajúcej registrácie, počet miest je však obmedzený, preto sa registrujte čo najskôr. Registrácia je k dispozícii online na: http://ceeinno.eu/sk/smart-business-festival/registrace/.