Hľadáme spolupracovníkov pre realizácie procesných auditov

Malí a strední podnikatelia budú môcť už onedlho získať nefinančný príspevok, ktorý im umožní skontrolovať niektoré kľúčové oblasti ich podnikania. Momentálne vytvárame Zoznam možných realizátorov a hľadáme expertné spoločnosti, ktoré budú realizovať pre schválených žiadateľov firemné audity v rôznych oblastiach.

Procesný audit umožní podnikateľom prostredníctvom vopred definovaných aktivít a úkonov zanalyzovať, vyhodnotiť a odporučiť zlepšenia procesu alebo procesov podnikateľskej činnosti podľa výberu samotného podnikateľa.

Stáva sa, že na potrebné audity zväčša nezostávajú vo firme zvyšné peniaze, a preto sa často odkladajú na neurčito. Pričom komplikované nastavenie procesov, prípadne nedostatočná informovať vo výraznej miere znižuje efektívnosť podnikania. Príležitosti, ktoré firma má sa nevyužívajú, a hrozby zostávajú neodhalené. Preto už čoskoro bude všetkým podnikom nad 3 roky umožnené požiadať o vykonanie kontroly expertnými a konzultačnými firmami, ktoré sa auditom dlhoročne venujú.

Momentálne vytvárame Zoznam realizátorov, ktorý má byť výberom tých najlepších expertov pôsobiacich na trhu po celom Slovensku.

Neváhajte nás kontaktovať, ak sa venujete jednej z týchto oblastí kontroly procesov:

PROCESY - toky činností a mapovanie procesov, kapacita a kvalita manažmentu, ľudskej práce a pracovného prostredia

MARKETING - posúdenie efektívnosti marketingu, cenotvorba, zákaznícke cesty, audity predajní alebo pobočiek

TECHNICKÉ - posúdenie výrobných strojov, zariadení, materiálov

OBCHODNÉ VZŤAHY – kontrola dostatočnej právnej ochrany v oblasti GDPR, práva a záväzky voči tretím osobám, práva duševného vlastníctva

INÉ ŠPECIALIZOVANÉ*

(*výnimku tvoria účtovné a finančné audity, na ktoré nie je možné poskytnúť prostriedky)


Ak vaša spoločnosť spĺňa základné formálne podmienky, stačí ju zaregistrovať.

Základné kritéria pre zaradenie do Zoznamu realizátorov:

1. Ste poradensko-konzultačná spoločnosť, túto činnosť máte uvedenú aj v ORSR/ŽRSR.

2. Pôsobíte na trhu viac ako 3 roky.

3. Viete nám predložiť referencie klientov, ktorým ste procesný audit vykonávali.

Byť v Zozname našich budúcich riešiteľov ešte nepredstavuje žiadny väčší záväzok. V prípade, že vaša ponuka sa stretne s dopytom našich Žiadateľov, budete nimi oslovení odkonzultovať ich víziu, a teda nastaviť želaný rozsah auditu. Po stanovení základného rozsahu auditu, tento naceníte. Žiadatelia budú prechádzať schvaľovacím procesom. V prípade, že vaša cenová ponuka v konkurencii zvyšných ponúk vyhrá, uzavrieme s vami Zmluvu o spolupráci.

Na vykonanie dohodnutého auditu budete mať následne 6 mesiacov. Naša spolupráca skončí prezentáciou zistení auditu a odovzdaním tzv. Správy auditu.

Pre bližšiu predstavu našej možnej spolupráce si prečítajte jej jednotlivé fázy:

REGISTRUJTE SA DO ZOZNAMU REALIZÁTOROV

V prípade otázok nás kontaktuje na sp@npc.sk.