Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2021

Podnikatelia majú už desiaty raz možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život.

Top 10 byrokratických absurdít roka 2021

Do ankety Byrokratický nezmysel roka nominovali podnikatelia a odborná verejnosť v tomto roku 56 námetov. Zástupcovia podnikateľských organizácií z nich vybrali finálovú desiatku, o ktorej prebieha verejné hlasovanie. „Ukazuje sa, že napriek snahe vlády o zlepšovanie podnikateľského prostredia a niekoľkým antibyrokratickým balíčkom, stále nie je o nové podnety núdza,“ konštatuje Simona Mištíková, predsedníčka Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré je vyhlasovateľom ankety.


Hlasovať za Byrokratický nezmysel roka 2021 možno do 27. 12. 2021 na www.byrokratickynezmysel.sk


„Tohtoročná finálová desiatka odzrkadľuje nominácie, ktoré sme od podnikateľov dostali a oblasti, ktoré medzi nimi boli dominantné. Jednou skupinou sú regulácie, ktoré komplikujú život inovatívnym firmám v oblastiach, kde inovácie takpovediac predbehli legislatívu, druhou skupinou sú opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 a novou skupinou regulácií, ktoré sa čoraz viac objavujú medzi kandidátmi na byrokratický nezmysel, sú regulácie týkajúce sa školstva. Tie zbytočne zväzujú ruky nielen firmám podnikajúcim v tejto oblasti, ale celému sektoru,“ dopĺňa Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

„V desiatom ročníku ankety máme, žiaľ, aj jedno nepotešujúce prvenstvo. Medzi finalistami sa objavila povinnosť, ktorá už v minulosti bodovala, následne bola z legislatívy odstránená a v pozmenenej podobe sa od 15. novembra vrátila,“ dodáva Solík.

„Aj tohtoročná finálová desiatka nezmyslov zdôrazňuje potrebu zavedenia systémových zmien, ktoré zabránia rastu regulačnej záťaže a zároveň aj vzniku absurdít, aké vidíme v tejto ankete. Dôležité je tiež dôsledné vyhodnocovanie pripomienok v legislatívnom procese a počúvanie ľudí z praxe, čo sa často nedeje,“ uzatvára Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov.

Hlasujte za svojho favorita

Zmyslom ankety Byrokratický nezmysel roka je upriamovať pozornosť na byrokratické absurdity s cieľom ich odstránenia. Z 90 finalistov v uplynulých ročníkoch sa podarilo úplne alebo čiastočne vyriešiť takmer polovicu.


Hlasovať za Byrokratický nezmysel roka 2021 možno do 27. 12. 2021 na www.byrokratickynezmysel.sk


O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Anketa vznikla v roku 2012 a jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk.