Innofun

Veľa inovatívnych nápadov nielen u nás, ale aj v rámci celej Európy nebolo nikdy zrealizovaných z dôvodu nedostatku financií, informácií o kontaktoch na inovátorov, či práve poskytovateľov financií.

Slovak Business Agency sa zapojila do medzinárodného projektu „InnoFun“, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie špecifickej metodológie a digitálneho nástroja, ktorého úlohou bude urýchliť transfer inovácií na trh.

Hlavnou myšlienkou InnoFun-u je vytvorenie určitého priestoru, v ktorom dokážu medzi sebou komunikovať inovátori, odborná verejnosť a investori. Uľahčí sa tak prístup k informáciám a zrýchli sa financovanie inovatívnych nápadov. Investori si budú môcť jednoduchým spôsobom vybrať podnikateľský zámer a inovátori sa jednoduchším spôsobom dostanú ku finančným zdrojom.

Projekt je rozdelený do nasledovných fáz:

Fáza 1 – Skríning a výmena osvedčených postupov v rámci partnerstva.
Fáza 2 – Diskutovanie príkladov dobrej praxe v sérii stretnutí s regionálnymi a národnými kľúčovými hráčmi
Fáza 3 – Návrh politík a metód v spolupráci s príslušnými odborníkmi.
Fáza 4 – Pilotné akcie na zlepšenie regionálnych politík na financovanie inovácií alebo metodológie ako preniesť inovácie na trhy, k ľuďom, financiám.

Projekt napĺňa princíp Zákona o malých a stredných podnikoch číslo 8Propagovať pokrok a inovácie vo všetkých formách.

Stiahnite si analýzy, ktoré boli vytvorené pre projekt (.pdf verzia):

Výsledky projektu

Po dvoch rokoch sa projekt InnoFun blíži ku svojmu koncu. Výsledky a praktická ukážka inovácie inovatívnych nástrojov sú zaujímavým spôsobom zhrnuté v nasledujúcom krátkom videu.

 

 

Kontakt

Jarmila Dubrovayová
Slovak Business Agency