Instagram – objav nové biznis nástroje

31.január 2018 | 17:00 - 19:00

O Instagrame, ako online platforme na zdieľanie fotografií a videí, ste už zrejme počuli. Viete však, že táto mobilná aplikácia Vám ponúka viac ako zábavu? Ak uvažujete nad rozbehnutím biznisu a ste Insta-začiatočník, prihláste sa na náš seminár! Náš skúsený lektor Vám predstaví Instagram ako skvelý reklamný nástroj, ktorý môžete využiť na propagáciu budúcej značky, služby či produktu.

ČO SA NA SEMINÁRI DOZVIETE?

- ako funguje Instagram, a na čo slúži?

- tipy, triky, príklady ako Instagram používať

- reklama na Instagrame

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ladislav Bóna alias Shadex pôsobí ako online video špecialista v produkčnej spoločnosti Playground13, a je tiež spolutvorcom Youtube stratégie pre televíziu Markíza. Video stratégie vytváral aj pre developerskú spoločnosť CORWIN. Na pravidelnej báze bloguje pre mesačník Stratégie. Ako spíker prednáša na rozličných marketingových konferenciách a v reklamných agentúrach ako Triad Advertising, či v PR agentúre Seesame.

KEDY?

31.1.2018, 17:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC

Karadžičova 2

Twin City Blok A

811 09 Bratislava

 

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE TU: http://npc.sk/ms/content/show_article/33

Ukončenie registrácie: 30.01.2018

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ap@npc.sk

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

*Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

 

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Semináru sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

2. Prečo nepodnikateľ?

Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, ktorý je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Podnikatelia sa môžu zúčastniť podobných služieb, ktoré budú zverejnené v rámci nadchádzajúcich udalostí Slovak Business Agency.