Kariéra

Projektový manažér (Playpark manžér)

Miesto práce
Slovak Business Agency
Karadžičova 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok
 
Termín nástupu
asap
 
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou
 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 
 • aktívne vyhľadávanie nových výziev na predkladanie projektov a ich hodnotenie;
 • vypracovávanie a prekladanie projektov/programov;
 • tvorba plánov jednotlivých projektov/aktivít z hľadiska zdrojov a termínov;
 • implementácia a monitoring schválených projektov/aktivít;
 • realizácia, koordinácia a materiálno-technické zabezpečenie programov v rámci projektov;
 • odborné poradenstvo a moderovanie konferencií, workshopov a seminárov v oblasti rozbehu podnikania;
 • tvorba a pripomienkovanie tréningovej metodológie pre MSP ;
 • finančná kontrola implementovaných projektov/aktivít;
 • vypracovávanie požadovanej dokumentácie a správ;
 • aktívne vyhľadávanie nových partnerov a kontaktov na spoluprácu;
 • spolupráca pri realizácii marketingových stratégií;
 • priebežná aktualizácia procesov a databáz;
 • správa a archivácia príslušnej projektovej dokumentácie;
 • komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami;
 
Zamestnanecké výhody, benefity
 • dynamická práca v mladom kolektíve;
 • pružný pracovný čas;
 • odborný rast;
 • účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť
 
Informácie o výberovom konaní
Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou a motivačným listom na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 29.01.2017.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2017
 
 
 
 

Projektový manažér pre environmentálnu oblasť

Miesto práce
Slovak Business Agency
Karadžičova 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok
 
Termín nástupu
asap
 
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou
 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 
 • aktívne vyhľadávanie nových výziev na predkladanie projektov a ich hodnotenie;
 • vypracovávanie a prekladanie projektov/programov;
 • tvorba plánov jednotlivých projektov/aktivít z hľadiska zdrojov a termínov;
 • implementácia a monitoring schválených projektov/aktivít;
 • finančná kontrola implementovaných projektov/aktivít;
 • vypracovávanie požadovanej dokumentácie a správ;
 • aktívne vyhľadávanie nových partnerov a kontaktov na spoluprácu;
 • spolupráca pri realizácii marketingových stratégií;
 • priebežná aktualizácia procesov a databáz;
 • správa a archivácia príslušnej projektovej dokumentácie;
 • komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami;
 
Zamestnanecké výhody, benefity
 • dynamická práca v mladom kolektíve;
 • pružný pracovný čas;
 • odborný rast;
 • účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť
 
Informácie o výberovom konaní
Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou a motivačným listom na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 29.01.2017.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2017
 

 

Projektový manažér medzinárodných aktivít

Miesto práce
Slovak Business Agency
Karadžičova 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok
 
Termín nástupu
asap
 
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou
 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 
 • aktívne vyhľadávanie nových výziev na predkladanie projektov a ich hodnotenie;
 • vypracovávanie a prekladanie projektov/programov;
 • tvorba plánov jednotlivých projektov/aktivít z hľadiska zdrojov a termínov;
 • implementácia a monitoring schválených projektov/aktivít;
 • finančná kontrola implementovaných projektov/aktivít;
 • vypracovávanie požadovanej dokumentácie a správ;
 • aktívne vyhľadávanie nových partnerov a kontaktov na spoluprácu;
 • spolupráca pri realizácii marketingových stratégií;
 • priebežná aktualizácia procesov a databáz;
 • správa a archivácia príslušnej projektovej dokumentácie;
 • komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami;
 
Zamestnanecké výhody, benefity
 • dynamická práca v mladom kolektíve;
 • pružný pracovný čas;
 • odborný rast;
 • účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť
 
Informácie o výberovom konaní
Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou a motivačným listom na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 29.01.2017.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2017
 

 

0 článkov