Kariéra

Programový manažér Rastového programu

 
Miesto práce
Slovak Business Agency
Karadžičova 2, Bratislava
 
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok
 
Termín nástupu
asap
 
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou
 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • samostatné zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou Rastového programu na podporu rastu a internacionalizácie malých a stredných podnikateľov (MSP) a vedenie súvisiacej agendy;
 • zostavovanie obsahu služieb a podujatí Rastového programu po odbornej stránke a tvorba harmonogramu služieb;
 • príprava, organizovanie a zabezpečenie realizácie jednotlivých služieb Rastového programu;
 • spracovanie a posudzovanie žiadostí o služby Rastového programu v súlade s podmienkami programu a požiadavkami projektov, príprava podkladov pre hodnotiacu komisiu;
 • participácia v príslušnom rozsahu na tvorbe a aktualizácii zmluvnej dokumentácie; 
 • aktívne vyhľadávanie a komunikácia s klientmi, zodpovednosť a starostlivosť o zverené portfólio klientov a služieb, príprava a spravovanie súvisiacej dokumentácie;
 • súčinnosť pri napĺňaní merateľných ukazovateľov národných projektov vo vzťahu k Rastovému programu;
 • vypracovávanie podkladov pre účely propagácie a informovania o službách a aktivitách Rastového programu;
 • spolupráca a komunikácia s externými odbornými spolupracovníkmi, partnermi a ostatnými zainteresovanými stranami;
 • vyhodnocovanie spätnej väzby klientov, spolupracovníkov a partnerov programu; 
 • aktualizácia implementačných a procesných manuálov a používateľských príručiek Rastového programu;
 • práca s internými databázovými a informačnými systémami;
 • súčinnosť pri hodnotení realizácie a výstupov programu a monitoringu implementačnej fázy národných projektov vo vzťahu k Rastovému programu, vypracovávanie požadovanej dokumentácie a správ, vrátane podkladov pre monitorovacie správy;
 • aktívne vyhľadávanie nových podnetov, stimulov projektov, partnerov a kontaktov na spoluprácu;
 
Zamestnanecké výhody, benefity
 • dynamická práca v mladom kolektíve;
 • možnosť odborného rastu;
 • účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
 • flexibilný pracovný čas;
 
Informácie o výberovom konaní
Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou a motivačným listom na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 04.09.2016.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2016 
 

Asistent programového manažéra Rastového programu

 
Miesto práce
Slovak Business Agency
Karadžičova 2, Bratislava
 
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok
 
Termín nástupu
asap
 
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou
 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 
 • asistencia pre zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou Rastového programu na podporu rastu a internacionalizácie malých a stredných podnikateľov (MSP);
 • asistencia pre prípravu, organizovanie a realizáciu jednotlivých služieb Rastového programu;
 • administratívna kontrola prijatých žiadostí o služby Rastového programu a overovanie oprávnenosti žiadateľov v súlade s podmienkami programu a požiadavkami projektov;
 • príprava podkladov pre hodnotenie a hodnotiacu komisiu, spracovanie zápisov z hodnotenia;
 • zber, sumarizácia, triedenie a vedenie zverenej dokumentácie súvisiacej s realizáciou Rastového programu a príslušných národných projektov vo vzťahu k programu;
 • vypracovávanie a poskytovanie podkladov pre účely propagácie a informovania o službách a aktivitách Rastového programu; 
 • komunikácia s event manažérom vo veci organizačnej a technickej prípravy podujatí;
 • súčinnosť pri získavaní a spracovaní spätnej väzby od prijímateľov pomoci a externých spolupracovníkov;
 • zaznamenávanie údajov do sumarizačných tabuliek, interných informačných systémov a databáz;
 • nahlasovanie poskytnutej pomoci prijímateľom pomoci do centrálneho registra a práca s externým informačným systémom;
 • súčinnosť pri zhromažďovaní a vypracovaní podkladov pre hodnotenie realizácie a výstupov, pre príslušné správy a monitoring implementačnej fázy národných projektov vo vzťahu k Rastovému programu;
 • priebežné vytváranie príslušnej časti elektronického archívu programu, archivácia dokumentácie v súlade s predpismi;
 • administratívna a obsahová podpora programových manažérov, poskytovanie podkladov projektovému riadeniu;
 
Zamestnanecké výhody, benefity
 • dynamická práca v mladom kolektíve;
 • možnosť odborného rastu;
 • účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
 • flexibilný pracovný čas;
Informácie o výberovom konaní
Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou a motivačným listom na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 04.09.2016.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2016
 

Recepčná/ý infocentra

Miesto práce
Slovak Business Agency
Karadžičova2
82108 Bratislava
 
Termín nástupu
ASAP
 
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
 
Ponúkaný plat(brutto)
dohodou
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • reprezentácia podnikateľského centra a jeho produktov;
 • komplexné administratívne, organizačné a technické zabezpečenie chodu recepcie;
 • prijímanie návštev;
 • vybavovanie telefonátov; 
 • riešenie e-mailovej komunikácie;
 • starostlivosť o zasadacie miestnosti;
 • pridelená odborná administratívna agenda;
 • plnenie ďalších úloh podľa potrieb pozície;
 • fixný pracovný čas 9:00 - 17:30;
Pracovná pozícia sa otvára v rámci klientskeho podnikateľského informačného centra. Cieľom tohto centra je podpora záujemcov o podnikanie a malých a stredných podnikov.
V rámci neho bude poskytované široké portfólio odborných informácií.
 
Zamestnanecké výhody, benefity
 • dynamická práca v mladom kolektíve;
 • možnosť odborného rastu;
 • perspektíva a stabilita;
 • práca v podnetnom prostredí rozvoja a podpory podnikateľov;
 
Informácie o výberovom konaní
Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou a motivačným listom na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 10.08.2016.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2016 
 
 
 
0 článkov