Kariéra

Analytik

Miesto práce
Slovak Business Agency
Karadžičova 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok
 
Termín nástupu
január 2017
 
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou
 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 
 • analýza stavu a trendov v podnikateľskom prostredí na Slovensku s osobitným zameraním na MSP;
 • analýza ekonomických trendov v rámci EÚ, na globálnom trhu;
 • monitoring vývoja legislatívneho prostredia na Slovensku a v okolitých krajinách, sledovanie politík a iniciatív EÚ zameraných na podnikanie a ekonomický rast;
 • monitoring a vyhodnocovanie účinnosti opatrení realizovaných na podporu podnikania, osobitne so zameraním na MSP;
 • spracovanie a interpretácia štatistických údajov o podnikateľskom prostredí;
 • tvorba analytických správ, dokumentov a iných výstupov o trendoch v podnikaní, legislatívnom prostredí a podporných opatreniach;
 • tvorba informačných dokumentov pre podnikateľov;
 • navrhovanie opatrení na zlepšenie podmienok pre podnikanie, osobitne so zameraním na MSP;
 • sledovanie a vyhodnocovanie dopadov iniciatívy Small Business Act v podmienkach SR, resp. iných stratégií a iniciatív EÚ na podporu MSP;
 • spolupráca na hodnotení dopadov pripravovaných legislatívnych noriem a opatrení na MSP, (tzv. SME test);
 • komunikácia s orgánmi štátnej správy, podnikateľskými organizáciami, organizáciami občianskeho sektora, so štruktúrami Európskej komisie a ďalšími medzinárodnými inštitúciami;
 
Zamestnanecké výhody, benefity
 • dynamická a rôznorodá práca v mladom kolektíve;
 • odborný rast;
 • účasť na konferenciách, seminároch a ďalších odborných podujatiach s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
 • flexibilný pracovný čas;
 
Informácie o výberovom konaní
Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy spolu so žiadosťou a motivačným listom mailom najneskôr do 12.12.2016.
Do žiadosti o zaradenie do výberového konania priložte text : ˝Zaslaním svojho životopisu udeľujem Slovak Business Agency súhlas so spracovaním, správou a archiváciou osobných údajov, uvedených v životopise v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to pre účely evidencie v databáze uchádzačov a pre účely ďalšieho spracovania.˝, inak nebude Vaša žiadosť akceptovaná. 
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2016 
 

 

0 článkov