Kariéra

Konzultant infocentra

Miesto práce
Slovak Business Agency
Karadžičova 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok
 
Termín nástupu
asap
 
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou
 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 
 • každodenná profesionálna fyzická komunikácia s klientom;
 • doplnková starostlivosť o klienta (e-mailom, telefonicky);
 • získavanie, spracovanie a poskytovanie informácií;
 • navigácia klienta v ponuke informácií a služieb; 
 • priebežné pravidelné absolvovanie školení odborného charakteru (oblasť finančných a nefinančných služieb a produktov, ekonomiky, daňovníctva, práva, verejnej a štátnej správy, podpory podnikania, etc.) ;
 • priebežné pravidelné absolvovanie školení soft skills;

Pracovná pozícia sa otvára v rámci klientskeho podnikateľského informačného centra. Cieľom tohto centra je podpora záujemcov o podnikanie a malých a stredných podnikov. V rámci neho bude poskytované široké portfólio odborných informácií. Konzultant bude disponovať detailnými vedomosťami o portfóliu ponúkaných informácií a služieb a takisto bude prvou styčnou osobou, reprezentantom pri kontakte s klientmi.

 
Zamestnanecké výhody, benefity
 • dynamická práca v mladom kolektíve;
 • odborný rast;
 • účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
 • práca v podnetnom prostredí rozvoja a podpory podnikateľov;
 
Informácie o výberovom konaní
Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou a motivačným listom na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 08.02.2017.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.2.2017
 

 

Programový manažér pre Creative Point

Miesto práce
Slovak Business Agency
Karadžičova 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok
 
Termín nástupu
asap
 
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • zabezpečovanie a riadenie komplexných činností Creative Point (tvorivá dielňa, ktorá poskytuje služby technického a technologického charakteru s využitím CNC strojov, 3D tlačiarní, modelovacích zariadení, elektronických a fotografických prístrojov, slúžiacich na podporu rozvoja zručnosti a tvorivých nápadov nepodnikateľov, malých a stredných podnikateľov) , ako aj udržiavanie technickej a bezpečnej prevádzky Creative Point, obsluhy technológií (zariadení, prístrojov, nástrojov a ostatného vybavenia);
 • práca s používateľmi a návštevníkmi Creative Point - organizačné a odborné zabezpečenie exkurzií, inštruktáží a školení o práci, s technológiami, softvérom, pravidlách bezpečnosti a prevádzky; 
 • vypracovávanie a predkladanie návrhov na zlepšovanie Creative Point a jej činnosti;
 • vytváranie, rozširovanie a archivácia používateľskej, technickej a prevádzkovej dokumentácie; 
 • zabezpečovanie a koordinovanie spolupráce Creative Point s oddelením komunikácie;
 • predkladanie návrhov, vyvíjanie a zavádzanie nových opatrení podpory pre oblasť MsP v rozsahu kompetencií Creative Point;
 • participovanie na príprave koncepčných odborných materiálov SBA, rámcových plánov činností a podkladov pre rozpočet, stanovísk a iných dokumentov, týkajúcich sa podpory MSP prostredníctvom činností Creative Point;
 • participáciu na priebehu verejného obstarávania v rozsahu kompetencií a činností Creative Point;
 • zabezpečovanie a riadenie činností súvisiacich s vybranými prioritami EK v oblasti podpory MSP a vedenie súvisiacej agendy;

Zamestnanecké výhody, benefity

 • dynamická práca v mladom kolektíve;
 • pružný pracovný čas;
 • odborný rast;
 • účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť
Informácie o výberovom konaní
 
Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou a motivačným listom na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 29.01.2017.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.3.2017
 
 
 

Manažér komunikácie

Miesto práce
Slovak Business Agency
Karadžičova 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok
 
Termín nástupu
asap
 
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • zabezpečovanie publicity agentúry ;
 • príprava odborných článkov; 
 • koordinácia, aktualizácia, obsahová náplň webového portálu agentúry; 
 • pripravovanie a koordinovanie priebehu marketingových kampaní a podporných aktivít;
 • copywriting; 
 • prezentácia spoločnosti na podujatiach;
 • práca so sociálnymi sieťami;
 • event management; 
 • poskytovanie informácií o agentúre v rozsahu bežného styku s verejnosťou;
 • monitoring médií a publikovaných informácií o agentúre;
 • tvorba stratégií pre propagáciu agentúry v domácom i zahraničnom prostredí; 
 • práca na agentúrnych projektoch;

Zamestnanecké výhody, benefity

 • dynamická práca v mladom kolektíve;
 • pružný pracovný čas;
 • odborný rast;
 • účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť
Informácie o výberovom konaní
 
Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou a motivačným listom na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 29.01.2017.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.3.2017
 
 

 

0 článkov