Keď má internet predávať

14.marec 2018 | 16:00 - 19:00

Marec je mesiac, kedy je najvyšší čas začať plniť novoročné predsavzatia. Ak tým bolo vytvorenie e-shopu, alebo jeho zlepšenie či sfunkčnenie, potom ste na správnej adrese. Na workshope sa dozviete, či je lepšie naštartovať podnikanie vlastným e-shopom, alebo postačí aj obyčajná webová prezentácia. Čo všetko potrebujete na vytvorenie a spojazdnenie svojho prvého e-shopu, jeho úskalia, ale aj to, na čo je potrebné myslieť a čo všetko zabezpečiť pri jeho tvorbe a fungovaní.

 

KTO PRÍDE?

Mgr. Peter Angelovič - dlhodobo sa venuje tvorbe webov a webových aplikácií, vrátane e-shopov. Pomohol rozbehnúť podnikanie mnohým ľudom, vytvorením ich prvej vlastnej www-stránky.

 

KEDY?

14.03.2018 , 16:00 – 19:00

KDE?

UniCentrum, Národný projekt NPC v regiónoch, Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, 2. poschodie

 

Registruj sa tu: https://goo.gl/forms/ukYmDvYqxPjiAUam1

Ukončenie registrácie: 13.03.2018


Skupinové poradenstvo - odborné poradenstvo: Jednorazové odborné poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.

Kód ITMS2014+ projektu: 313031I870

 

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. 

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

 

Účasť je bezplatná.

Kontakt: ap.po@npc.sk