Kontakt

Slovak Business Agency

Karadžičova 2
811 09 Bratislava 2
Slovenská republika
 
+421 2 203 63 100
 

Fakturačné údaje:

IČO: 30845301
DIČ: 2020869279
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0016 9324 1062
BIC: SUBASKBX

V prípade otázok týkajúcich sa Vyslanca pre MSP, kontaktujte:

Kontakty na oddelenie mikropôžičkového programu

mikropozicky(at)sbagency.sk

+421 2 203 63 100