Konzultácie pre budúcich podnikateľov z Bratislavského kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Akceleračného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave – Odborné individuálne poradenstvo je otvorená priebežne počas celého trvania Výzvy.

SBA si vyhradzuje právo Výzvu kedykoľvek zrušiť alebo meniť.

Podrobnejšie informácie plné znenie výzvy nájdete TU.

Využívanie služby Odborné individuálne poradenstvo Akceleračného programu je pre nepodnikateľov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Akceleračného programu. Viac informácií o Akceleračnom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ap@npc.sk