Ktorá forma podnikania je tá správna pre mňa? (Košice)

04.december 2018 | 09:00 - 12:00

Rozhodli ste sa postaviť na vlastné nohy a začať podnikať, plánujete si založiť živnosť alebo firmu,  chcete zistiť, či sa viac oplatí zamestnať vo vlastnej eseročke alebo využívať podnikanie na živnosť,  neviete ako na dane a odvody... Otázok, na ktoré potrebujete odpoveď, je veľa. Preto sa prihláste na náš workshop a zistite, ktorá forma podnikania je najvhodnejšia práve pre vás.

Čo sa dozviete?

  • ako a akú firmu si založiť
  • ako a aké účtovníctvo viesť
  • aktuálne a kvalifikované informácie z oblastí všetkých druhov daní

Kto je váš lektor?

Doc. Ing. Anna Bánociová, PhD., je vedúcou Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, účtovníctvo bánk, dane a audítorstvo a podnikanie v SR. V rámci rôznych projektov viedla prednášky pre širokú verejnosť zamerané na účtovníctvo, dane a finančné riadenie. Popri akademickom pôsobení má viac ako 30-ročné praktické skúsenosti z verejného a súkromného sektora v oblasti účtovníctva, daní, audítorstva a finančného riadenia.

KEDY?

04.12.2018

09:00 – 12:00 hod.

KDE?

UPJŠ Univerzitné poradenské centrum

budova MINERVA

Moyzesova 9

040 01 Košice

Registrujte sa TU

Ukončenie registrácie: 03. 12. 2018

Kapacita workshopu je obmedzená, účasť bezplatná.

Kontakt:

ap.ke@npc.sk

Workshop, ako forma jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch podaktivity 1.4 Akcelerečný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).