Kurz podnikateľských zručností

12.marec 2018 | 15:45 - 16.marec 2018 | 20:00

Plagát s programom na stiahnutie TU

 

Máte podnikateľský nápad, ktorý by ste chceli premeniť na realitu?

Potrebujete sa zorientovať v základných otázkach súvisiacich s rozbehom podnikania?

Národné podnikateľské centrum v Košiciach vám dá priestor premeniť svoje plány na skutočnosť! Počas piatich večerov sa v rámci Kurzu podnikateľských zručností zorientujete pod vedením odborníkov v základoch obchodných a business zručností, vo svete financií ako aj v duševnom vlastníctve a marketingu.

 

Harmonogram kurzu:

1. deň (12.3.): Obchodné zručnosti

2. deň (13.3.): Finančné zručnosti

3. deň (14.3.): Business zručnosti

4. deň (15.3.): Marketingové zručnosti

5. deň (16.3.): Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 

ČO VÁS ČAKÁ?

Obchodné zručnosti

Aké zručnosti si potrebuje osvojiť dobrý obchodník a čo potrebuje vedieť, aby viedol úspešný biznis? Lektorka s medzinárodnou certifikáciou kouča Slávka Kočanová vám pomôže identifikovať váš potenciál v oblasti podnikateľských zručností a poskytne praktické tipy ako sa pripraviť na úlohu obchodníka.

 

Finančné zručnosti

Pod vedením odborníka na oblasť financií Petra Džupku sa oboznámite so základmi finančného manažmentu – ako si pripraviť rozpočet, či nastaviť vyvážený cashflow. Na základe prípadovej štúdie sa dozviete ako analyzovať náklady, vytvoriť a naplánovať cash-flow a zhodnotiť podnikateľský zámer z finančného a ekonomického hľadiska.

 

Business zručnosti

Na čom budete zarábať a kto sú vaši potenciálni zákazníci? Skúsený mentor Viliam Vajda vám predstaví efektívny nástroj Business Model Canvas, vysvetlí, v čom sa líši od biznis plánu, čo musí obsahovať a prečo ho pri rozbehu podnikania budete potrebovať. Súčasťou workshopu budú praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu premeniť váš biznis nápad na realitu.

 

Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

Medzi prvé kroky budúceho podnikateľa patrí aj výber vhodnej právnej formy. Právnik Peter Čižmár vám pomôže získať základný prehľad v právnych formách podnikania na Slovensku (nevynímajúc j.s.a. existujúcu od roku 2017) vrátane práv a povinností s tým súvisiacich. Zároveň sa dozviete ako si môžete ochrániť svoj podnikateľský nápad, čo sú autorské práva a práva priemyselného vlastníctva.
 

Marketingové zručnosti

Ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis? Ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov?  Existujú overené marketingové triky, ktoré vám môžu pomôcť úspešne rozbehnúť váš biznis? O svoje bohaté skúsenosti z oblasti marketingu a budovania značky sa podelí lektor Marek Lavčák.

 

Kto budú vaši lektori?

Ing. Slávka Kočanová, ACC (ICF), externý certifikovaný kouč - partner a sprievodca v oblasti osobného rozvoja a životných zmien v profesnej a podnikateľskej sfére. Ponúka súbor nástrojov a metód, ktoré napomáhajú osobnostnému rozvoju človeka, koučovacie nástroje na definovanie a dosahovanie cieľov a zároveň priestor pre rast, učenie a objavovanie. Má bohaté pracovné skúsenosti zo štátnej, verejnej aj súkromnej sféry a tiež s vedením vlastnej firmy.

 

Doc. Ing. Peter Džupka, PhD. je vedúcim Katedry regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kde vyučuje ekonomickú a finančnú analýzu, manažment a strategický manažment a zároveň riadi a koordinuje činnosti projektových tímov domácich aj zahraničných projektov. Špecializuje sa na finančné plánovanie, analýzu podnikateľských a investičných zámerov, spracovanie štúdií uskutočniteľnosti a finančnú analýzu.

 

Ing. Viliam Vajda, PhD., spoluzakladateľ startupového a co-workingového centra Eastcubator v Košiciach. Je súčasťou organizačného tímu dvoch veľkých košických projektov zameraných na podporu inovatívneho podnikania - T-Systems Hackathon a Starup Weekend Košice. Dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov. V súčasnosti pôsobí v biznis sfére, v minulosti pracoval ako odborný asistent Ekonomickej fakulty TUKE, ktorej je zároveň absolventom.

 

Ing. Marek Lavčák, začínal ako hlavný marketingový pracovník národného rozvojového projektu AZU, kde bol zodpovedný za vytvorenie značky a infraštruktúry pre miestne podporné centrá v 8 regiónoch Slovenska. V roku 2013 sa stal spoluzakladateľom Eastcubatora Košice a zároveň jeho výkonným riaditeľom. Je súčasťou organizačného tímu T-Systems Hackathon a Starup Weekend Košice. V súčasnosti v biznis sektore ako brand konzultant.

 

JUDr. Peter Čižmár, právnik pôsobiaci v oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Zameriava  sa na poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany autorských práv a priemyselno-právnej ochrany pre záujemcov o podnikanie a legislatívne služby v oblasti duševného vlastníctva. Od roku 2011 pôsobí na Úseku inovácií a transferu technológií Technickej univerzity v Košiciach.

 

Kedy?

12. – 16. marec 2018, 15:45 – 20:00

Kde?

Creative Industry Košice, n.o., Kukučinova 2, 040 01 Košice (Kasárne/Kulturpark)

 

Registrácia: https://goo.gl/forms/DGYMLiwmxNGAVIub2

Ukončenie registrácie: 9. marec, 2018

Kapacita workshopu je 20 osôb.

 

Kontakt:

V prípade otázok kontaktujte tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk

 

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.

Kód projektu ITMS2014+: 313030I870

 

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. 

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

 

Účasť je bezplatná.