Kurz podnikateľských zručností

19.marec 2018 | 16:00 - 23.marec 2018 | 20:00

Plagát s programom na stiahnutie TU

 

Všetko je pripravené. Podnikateľský nápad vymyslený, optimizmus a eufória na vrchole a zrazu prídu otázky. Kde zohnať peniaze? Komu ponúknuť svoj produkt či službu? Ako to všetko zrealizovať? Začínajúci podnikatelia sa niekedy musia natrápiť, aby svoje plány zrealizovali. Preto je tu Národné podnikateľské centrum, aby pomohlo všetkým, ktorým chýba už len krok k začiatku podnikania.

V priebehu jedného marcového týždňa je na každý pracovný deň pripravený jeden expert, ktorý vysvetlí, poradí, navrhne. A nielen to, na kurz prídu ľudia rovnakej krvnej skupiny, čo je príležitosť nielen spoznať nových ľudí, ale možno aj budúcich obchodných partnerov.

 

ČO SA NA KURZE DOZVIETE

Pondelok, 19.03.2018

Právo v praxi na pondelok

P. Holinga porozpráva, aké sú základné právne formy podnikania, s ktorými sa môžete stretnúť. Vysvetlí rozdiely medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným. Povie, k akým profesiám sa hodí aká právna forma. Ukáže, ako funguje slovensko.sk.

 

Utorok, 20.03.2018

Príspevok na podnikanie na utorok

D. Jánošíková sa bude zaoberať otázkou, či príspevok z úradu práce na začatie samostatnej zárobkovej činnosti zobrať, alebo nie. Ak áno, potom aké sú podmienky poskytnutia príspevku z úradu práce a čo všetko je potrebné dodržať v prípade získania príspevku. A neopomenie ani zdravotné a sociálne poistenie, živnostenský zákon, daňový zákon.

 

Streda, 21.03.2018

Marketing na stredu

Prezentácia M. Skladaného nesie názov „Základy marketingu a jeho využitie v podnikaní“. Poslucháčom ponúkne základné informácie o používaných marketingových nástrojoch a prípravu jednoduchej prípadovej štúdie. Bližšie sa bude zaoberať tým, čo  je marketing, aké sú jeho základné princípy a využitie v praxi.

 

Štvrtok, 22.03.2018

Financie na štvrtok

N. Kostura sa bude z praktického hľadiska zaoberať finančnou analýzou, ako súčasťou podnikateľského plánu/modelu. Nezabudne na súvahu, výkaz ziskov a strát, cash flow a nevynechá ani pomerové finančné ukazovatele. V druhej časti seminára sa sústredí na možnosti financovania podnikateľského projektu so zameraním na firemné úvery, konkrétne to budú kroky úverového procesu, druhy úverov, podmienky úverov a zabezpečenie úverov.

 

Piatok, 23.03.2018

Manažment na piatok

I. Seman na konci týždňa zhrnie, prečo začať podnikať, aký je rozdiel medzi ponukou a dopytom. Pozrie sa na to, akú úlohu v živote podnikateľa hrá trh v porovnaní s konkurenciou a aké je dôležité vedieť dať podnikateľským aktivitám ten správny čas.

 

KTO SÚ LEKTORI?

JUDr. Patrik Holinga –  dlhoročný odborník na občianske, obchodné a správne právo. V rokoch 2001-2003 pôsobil ako komerčný právnik, od roku 2004 pôsobí ako advokát.

Ing. Daniela Jánošíková - pracuje na úrade práce v Prešove od roku 1995. Má dlhoročnú prax pri poskytovaní  poradenstva pre klientov úradu práce, z pohľadu evidencie, poskytovania príspevku pre UoZ s cieľom uplatniť sa na trhu práce. Niekoľko rokov pracovala na MPSVaR ako kontrolór implementácie projektov.                       

Ing. Marek Skladaný – má 20 rokov skúsenosti v marketingu, obchode a manažmente v domácich a zahraničných firmách, no má rozbehnuté aj vlastné podnikateľské aktivity.

Ing. Norbert Kostura – po skončení Ekonomickej univerzity v Bratislave rozbehol svoju profesionálnu kariéru ako bankár so špecializáciou na firemné bankovníctvo a leasing. Dlhodobo sa venuje ekonomickému a finančnému poradenstvu pre malé a stredné firmy pôsobiace ako na domácom, tak aj na zahraničných trhoch.

Ing. Igor Seman, PMP – je globálny profesionál s 25-ročnými skúsenosťami v oblasti priemyslu, služieb a IT. Riadil mnoho tímov a projektov, ktoré viedli k tvorbe hodnoty nárastom tržieb, produktivity, kvality resp. znížením nákladov. Podporovateľ start-upov, malých a stredných podnikov a moderných technológií.

 

KEDY?

Od 19.03.2018 do 23.03.2018, pondelok až piatok, vždy v čase 16:00 – 20:00. Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v celom jeho trvaní.

KDE?

UniCentrum, Národný program NPC v regiónoch, Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, 2. poschodie

 

Registruj sa tu:  https://goo.gl/forms/rdY0XCawhIolYoYQ2

Ukončenie registrácie: 15.03.2018

 

Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.

Kód ITMS2014+ projektu: 313031I870

 

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. 

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít /vysokých škôl/, stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

 

Účasť je bezplatná

Kontakt: ap.po@npc.sk