Kurz podnikateľských zručností - Dvere do biznis sveta (Košice)

06.júl 2020 | 16:00 - 10.júl 2020 | 20:00

Kvôli nedostatku informácií pre vás už podnikanie strašiakom nebude !  Počas piatich dní vás lektori zorientujú vo svete marketingu, financií a daní, ale aj v právnych otázkach. Po skončení kurzu budete vedieť aplikovať Business Model Canvas na váš podnikateľský nápad.

DOZVIETE SA

Pondelok 6.7.2020 Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • praktický prehľad v právnych formách podnikania
 • ako si vybrať vhodnú právnu formu podnikania
 • ako ochrániť svoj podnikateľský nápad - čo sú autorské práva a práva priemyselného vlastníctva

Utorok 7.7.2020 Špecifické daňovo-odvodové zručnosti

 • základy účtovníctva, vrátane praktických tipov z praxe
 • prehľad v oblastí daní a odvodov
 • zorientovanie sa v špecifickej terminológii

Streda 8.7.2020 Obchodné zručnosti

 • základné obchodné zručnosti potrebné pri začatí podnikania
 • praktické tipy a rady, ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu podnikateľa
 • prípadová štúdia z vlastnej praxe lektora so založením a rozbiehaním firmy 

Štvrtok 9.7.2020 Business zručnosti

 • ako si stanoviť a overiť predmet podnikania a určiť cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov
 • ako využiť nástroj Business Model Canvas (BMC) - čo musí obsahovať a prečo ho pri rozbehu podnikania budete potrebovať
 • praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu premeniť váš biznis nápad na realitu

Piatok 10.7.2020 Marketingové zručnosti

 • ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis
 • ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov
 • overené marketingové postupy z vlastnej praxe lektora

VAŠI LEKTORI

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. - pôsobí ako advokátka a docentka na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2016 prednáša pre Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO), lektoruje tiež pre Úrad priemyselného vlastníctva SR a Centrum vedecko-technických informácií SR.

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. - je vedúcou Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, dane a audítorstvo a podnikanie v SR. Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 ročné praktické skúsenosti z verejného a súkromného sektoru.

Ing. Róbert Oravský – hosť - je doktorandom Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, podnikanie v podmienkach SR a dane podnikateľských subjektov. Popri akademickom pôsobení je konateľom v spoločnosti, ktorá sa venuje vedeniu účtovníctva.

Ing. Radovan Sidor - má viac ako 15-ročnú prax v manažovaní rôznych projektov v neziskovom, verejnom aj súkromnom sektore. V roku 2011 so spoločníkmi založili firmu Doraz s.r.o., ktorá sa od založenia úspešne rozrástla na niekoľko prevádzok.

Ing. Viliam Vajda, PhD. - spoluzakladateľ startupového a co-workingového centra, pôsobí v organizačných tímoch, ktoré v Košiciach organizujú Hackathon a Startup Weekend. Dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov

Ing. Marek Lavčák - V roku 2016 ho časopis Financial Times zaradil do rebríčka New Europe 100 - 100 najvýznamnejších mladých inovátorov Európy. V Eastcubatore organizuje podujatia ako Startup Weekend alebo Hackathon.

KEDY

6.7.2020 – 10.7.2020

16:00 – 20:00 hod.

KDE

MONOPOL SPACE

Alžbetina 55

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, kapacita je obmedzená. Účastník sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

>>>REGISTRUJTE SA<<<

Ukončenie registrácie: 2.7.2020 do 14:00 hod

Kurz podnikateľských zručností, ako forma skupinového modulového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Kurz podnikateľských zručností, ako forma skupinového modulového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.