Kurz podnikateľských zručností - Nakopni to! (regióny)

26.október 2020 | 16:00 - 30.október 2020 | 20:00

Máte podnikateľskú myšlienku ale neviete presne ako ju nakopnúť? Zúčastnite sa nášho online kurzu podnikateľských zručností, kde počas piatich dní s expertami z praxe získate všetky potrebné informácie pre rozbeh podnikania.

ČO SA DOZVIETE

Pondelok 26.10.2020 – Biznis zručnosti

 • ako a na čom budete zarábať a kto sú vaši zákazníci
 • spoznáte rozdiel medzi Business MODEL Canvas a biznis PLÁNOM
 • ako a na čo ich budete potrebovať a čo musia obsahovať
 • praktické cvičenia vám ukážu ako môžete pomocou Business Model Canvas premeniť váš biznis nápad na skutočnosť

Utorok 27.10.2020  – Špecifické daňovo-odvodové zručnosti

 • špecifické právne formy podnikania a ich výhody/nevýhody
 • ktorá právna forma je najvhodnejšia pre vaše podnikanie
 • chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
 • ako na účtovníctvo pri začiatku podnikania

Streda 28.10.2020 – Online marketingové zručnosti

 • ako sa zviditeľniť ešte pred začatím podnikania
 • podnikanie cez sociálne siete
 • ako na webovú stránku aby zaujala

Štvrtok 29.10.2020 – Budovanie značky

 • ako pripraviť správnu marketingovú stratégiu
 • ako zviditeľniť svoj produkt alebo službu
 • ako správne nastavený marketing pomáha značke

Piatok 30.10.2020 – Finančné zručnosti a plánovanie

 • ako vytvoriť podnikateľský plán
 • financovanie začínajúceho podnikateľa
 • manažment podnikateľského rizika

VAŠI LEKTORI

Ing. Ladislav Tamaši - lektor a odborný konzultant s dlhoročnou praxou v oblasti tvorby podnikateľských plánov, stratégií, rozvojových projektov a finančných analýz pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov.

Ing. Daniela Dobišová – zakladateľka a konateľka spoločnosti Option A s.r.o. poskytujúcej služby podvojného účtovníctva pre spoločnosti s ručením obmedzeným. V súčasnosti aktívne podporuje rozvoj a vzdelávanie v regióne Hornej Nitry, pôsobí ako lektorka a odborný konzultant v oblasti účtovníctva a miezd.

Mgr. Lenka Lukáčová - korporátna dezertérka a majiteľka spoločnosti LS Online s.r.o., ktorá sa venuje online marketingu, najmä sociálnym sieťam, WordPressu, SEO, ale aj email marketingu. Vo svojom voľnom čase cestuje a píše blog o cestovaní Lenka Says.

Norbert Lojko, MBA –  špecialista so skúsenosťami marketingového manažéra v médiách, mediálnych a reklamných agentúrach, medzinárodných a domácich spoločnostiach. Má bohaté skúsenosti s budovaním značiek, tvorbou marketingových plánov, reklamných a mediálnych kampaní.

Erik Kubička - je vysokoškolský pedagóg, manažér a konzultant s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v podnikateľskej oblasti . V rámci poradenskej a vzdelávacej činnosti zameranej na menších a začínajúcich podnikateľov spolupracoval na desiatkach podnikateľských plánov.  V súčasnosti dlhodobo spolupracuje so start-upom MoonLab a vedie tiež informačný a poradenský portál malepodnikanie.sk.

KEDY

26. – 30.10. 2020

16:00 – 20:00 hod.

KDE

ONLINE

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
 • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 22. 10. 2020 do 10:00 hod.

KONTAKTY: ap.tn@npc.sk alebo +421 948 047 790

Účasť je bezplatná. 

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.