Kurz podnikateľských zručností: Rozbeh podnikania (Senica)

11.november 2019 | 15:00 - 15.november 2019 | 19:15

DOZVIETE SA

Pondelok 11.11.2019 Marketingové zručnosti

 • prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom identity budúceho podnikateľa
 • ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám

Utorok 12.11.2019 Obchodné zručnosti

 • ako riadiť svoj biznis
 • myšlienkové mapy ako spôsob organizovania svojho biznisu

Streda 13.11.2019 Biznis protokol zručnosti

 • spoločenský protokol a etiketa v praxi
 • osobný image, reprezentácia osoby, firmy
 • protokol pri obchodnom stretnutí a jeho špecifiká

Štvrtok 14.11.2019 Komunikačné zručnosti

 • ako sa prezentovať a predať sám seba
 • akými zručnosťami a schopnosťami by mal disponovať dobrý obchodník/podnikateľ

Piatok 15.11.2019 - Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 • ako postupovať pri zakladaní podnikania
 • téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či patentov

VAŠI LEKTORI SÚ

Ing. Adela Bednáriková – špecializuje sa na online marketing, na nastavenia marketingových stratégii, analýzu a vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, venuje sa tiež komunikácii s klientmi a dodávateľmi, v súčasnosti pracuje ako Senior Marketing Specialist.

Mgr. Mária Mellenová – koučka a mentorka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a komunikácie, zameriava sa na rozvíjanie kreatívneho myslenia, je konzultantkou pre rast a osobnostný potenciál jedincov, zamestnancov firiem a tímovú efektivitu.

Mgr. Linda Hnatová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi, protokol, komunikačné zručnosti, audit gastronomických služieb v rámci zaoceánskych či riečnych lodí. Pôsobí ako kouč manažérov, odborných pracovníkov i kapitánov lodí, zastáva významné riadiace funkcie v oblasti hotelierstva, zaoceánskych a riečnych plavieb.

Ing. Mária Boťanská – akreditovaná lektorka, ktorá sa po dlhoročných skúsenostiach s psychológiou zákazníkov pri prieskumoch trhu upriamila na oblasť osobnostného rozvoja. Je majiteľkou prieskumnej agentúry, ktorá sa venuje spotrebiteľskému správaniu a HR prieskumom.

JUDr. Mgr. Ing. Martin Valúch, MBA. - odborník na právo a právne činnosti s tým súvisiace. Pôsobí ako riaditeľ Európskeho vzdelávacieho a informačného centra ako aj coach a lektor. Má dlhoročné skúsenosti z oblasti právneho poradenstva, riadenia a lektorovania.

KONTAKT: Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

Ukončenie registrácie: 10.11.2019 do 24:00 h.