Kurz podnikateľských zručností – Rozbehnite sa! (Trnava)

13.júl 2020 | 14:00 - 17.júl 2020 | 18:00

Láka vás podnikanie? Získajte viac informácii z oblasti financií, práva či rady odborníka na marketing pred rozbehnutím podnikania. Opäť sme pripravili obľúbený týždenný kurz podnikateľských zručností na ktorom sa dozviete všetko, čo potrebujete pre úspešný štart.

DOZVIETE SA

Pondelok 13.7.2020 – Biznis zručnosti

 • oboznámite sa s Business MODEL Canvas
 • prečo ho budete potrebovať a čo musí obsahovať
 • praktické cvičenia ako pomocou BMC premeniť váš biznis nápad na skutočnosť

Utorok 14.7.2020 - Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 • ako postupovať pri zakladaní živnosti či s.r.o.
 • téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či patentov

Streda 15.7.2020 – Finančné zručnosti

 • finančné a ekonomické hľadisko Vášho podnikateľského zámeru
 • príprava finančného rozpočtu ako analyzovať náklady
 • účtovníctvo a jeho nástrahy

Štvrtok 16.7.2020 – Marketingové zručnosti

 • prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom identity budúceho podnikateľa
 • ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám
 • modelovanie rôznych marketingových stratégií na praktických príkladoch

Piatok 17.7.2020 – Komunikačné zručnosti

 • ako vám môže neverbálna komunikácia pomôcť pri vašom podnikaní
 • dozviete sa aký dôležitý je prvý dojem pre biznis
 • získate praktické skúsenosti pre vaše obchodné stretnutie ako aj pre komunikáciu s vašimi zákazníkmi

VAŠI LEKTORI SÚ

Mgr. Imrich Kovaľ – analytik, konzultant a obchodník, ktorý sa už viac ako 10 rokov venuje digitálu so zameraním na biznis plány klientov. Pomáha klientom s ich riešeniami na mieru, firemnými prezentáciami, produktovými webmi, eshopmi a propagáciou projektov.

JUDr. Roman Hojer – odborník na právne činnosti ako aj autorské právo a poradenstvo pre autorov.  Má niekoľkoročnú advokátsku prax v rôznych advokátskych kanceláriách pričom pracoval na rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti je konateľom vo svojej advokátskej kancelárii.

Ing. Marta Markovičová, PhD. – odborníčka v oblasti účtovníctva ako aj personalistiky. Ako konzultantka poskytuje poradenstvo klientom v oblasti malého a stredného podnikania, a to jednak pred začatím podnikania (založenie firmy, financovanie podnikania a účtovníctvo), tak aj počas ich podnikania.

RNDr. Milan Fraňo, PhD –  okrem svojej vedeckej činnosti je lektorom s niekoľkoročnými skúsenosťami z oblasti marketingu. Pracoval v niekoľkých agentúrach na rôznych pracovných pozíciách od marketingového konzultanta až po marketingového špecialistu. V oblasti marketingu sa venuje rôznym témam (správa webu, online & offline reklama, Google Ads, SEO, e-shop a pod.)

Mgr. Linda Hnátová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi, protokol, komunikačné zručnosti, audit gastronomických služieb v rámci zaoceánskych či riečnych lodí. Pôsobí ako kouč manažérov, odborných pracovníkov či kapitánov lodí.

KEDY

13. – 17.7. 2020

14:00 - 18:00 hod.

KDE

NPC Trnava - Aquapolis Business Centrum

Piešťanská 3

91701 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

>>>REGISTRUJTE SA<<<

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
 • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ukončenie registrácie: 12.07.2020 do 14:00 h.

Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.skwww.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.