Kurz podnikateľských zručností (Trnava)

23.september 2019 | 16:00 - 27.september 2019 | 20:15

DOZVIETE SA

Pondelok 23.9.2019 - Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 • ako postupovať pri zakladaní podnikania
 • téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či patentov

Utorok 24.9.2019 – Biznis zručnosti

 • spoločenský protokol a etiketa v praxi
 • osobný image, reprezentácia osoby, firmy
 • protokol pri obchodnom stretnutí a jeho špecifiká

Streda 25.9.2019 - Finančné zručnosti

 • finančné a ekonomické hľadisko vášho podnikateľského zámeru
 • príprava finančného rozpočtu, ako analyzovať náklady
 • účtovníctvo a jeho nástrahy

Štvrtok 26.9.2019 – Komunikačné zručnosti

 • prečo je komunikácia so zákazníkom kľúčovou zručnosťou úspešného podnikateľa
 • ako odprezentovať svoj podnikateľský zámer
 • ako tieto zručnosti úspešne a efektívne aplikovať a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám pri komunikácii so zákazníkmi, či obchodnými partnermi

Piatok 27.9.2019 - Marketingové zručnosti

 • prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom identity budúceho podnikateľa
 • ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám

VAŠI LEKTORI SÚ

PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD. - odborník na exekučnú činnosť a právne činnosti. Zaoberá sa zakladaním spoločností a s tým súvisiacich odborných a právnych činností. Pôsobí ako lektor v rámci Slovenskej komory exekútorov a Spoločnosti mediátorov Slovenska, ktorých je aj členom.

Ing. Ildiko Hanuliaková – skúsená lektorka a manažérka projektov v oblasti služieb zamestnanosť, pôsobí ako školiteľka pre oblasti: manažment a finančný manažment projektov, príprava projektovej žiadosti, základy podnikania a tvorba podnikateľského plánu, profesionálna prezentácia.

Ing. Katarína Štefaničková – odborníčka v oblasti účtovníctva, mzdovej a daňovej agendy bola riaditeľkou DÚ Piešťany, odboru priamych daní MF SR a momentálne pôsobí v akciovej spoločnosti ako ekonómka a členka predstavenstva.

Mgr. Jana Uková – konzultantka, mediátorka a lektorka, venuje sa oblasti komunikácie s cieľovým zákazníkom, má dlhoročné skúsenosti v oblasti predaja, obchodných jednaní, vyjednávania a prezentácii rôznych spoločností. Taktiež je úspešnou podnikateľkou.

Ing. Adela Bednáriková – špecializuje sa na online marketing, na nastavenia marketingových stratégii, analýzu a vyhodnocovaniu úspešnosti marketingových aktivít, venuje sa tiež komunikácii s klientmi a dodávateľmi, v súčasnosti pracuje ako Senior Marketing Specialist.

KONTAKT:  Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí

Ukončenie registrácie: 23.09.2019 do 14:00 h.