Kurz podnikateľských zručností v Košiciach

15.október 2018 | 15:45 - 19.október 2018 | 20:00

Máte podnikateľský nápad, ktorý by ste chceli premeniť na realitu? Potrebujete získať odpovede na základné otázky súvisiacie s rozbehom podnikania? Národné podnikateľské centrum v Košiciach (NPC Košice) vám dá priestor premeniť svoje business plány na skutočnosť!

Pod vedením odborníkov sa počas 5 dní zorientujete v základoch obchodných a business zručností, vo svete financií a daní, ako aj v právnych otázkach, duševnom vlastníctve a marketingu.

Harmonogram kurzu:

1. deň (15.10.): Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo  + Finančné zručnosti

2. deň (16.10.): Obchodné zručnosti

3. deň (17.10.): Business zručnosti

4. deň (18.10.): Špecifické daňovo - odvodové zručnosti

5. deň (19.10.): Marketingové zručnosti

Kedy?

15. – 19. október 2018, 15:45 – 20:00 hod.

Kde?

Creative Industry Košice, n.o.

Kasárne/Kulturpark - budova Alfa

Kukučinova 2

040 01 Košice

Registrácia: https://goo.gl/forms/PdV4IUhg9YMc18F42

Ukončenie registrácie: 12. októbra, 2018

Kapacita workshopu je obmedzená na 20 osôb.

Účastník sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní.

Účasť je bezplatná.

Kontakt – tím Akceleračného programu:

ap.ke@npc.sk

ČO VÁS ČAKÁ?

ŠPECIFICKÉ PRÁVNE ZRUČNOSTI A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 • základný prehľad v právnych formách podnikania na Slovensku a v právach i povinnostiach, ktoré z nich plynú
 • ako si vybrať vhodnú právnu formu podnikania
 • ako ochrániť svoj podnikateľský nápad - čo sú autorské práva a práva priemyselného vlastníctva

FINANČNÉ ZRUČNOSTI

 • zhodnotenie podnikateľského zámeru z finančného a ekonomického hľadiska
 • základy finančného manažmentu - finančný rozpočet, cashflow a analýza nákladov

OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

 • základné obchodné zručnosti potrebné pri začatí podnikania
 • praktické tipy a rady, ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu podnikateľa
 • prípadová štúdia z vlastnej praxe lektora so založením a rozbiehaním firmy 

BUSINESS ZRUČNOSTI

 • ako si stanoviť a overiť predmet podnikania a určiť cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov
 • ako využiť nástroj Business Model Canvas (BMC) - čo musí obsahovať a prečo ho pri rozbehu podnikania budete potrebovať
 • praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu premeniť váš biznis nápad na realitu

ŠPECIFICKÉ DAŇOVO-ODVODOVÉ ZRUČNOSTI

 • základy účtovníctva vrátane praktických tipov z praxe
 • prehľad v oblastí daní, odvodov ako aj v základnej terminológii

MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI

 • ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis
 • ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov
 • overené marketingové postupy z vlastnej praxe lektora

Každý blok v rámci 5 dňového harmonogramu vedie iný lektor.

Duševné vlastníctvo lektoruje JUDr. Peter Čižmár, právnik pôsobiaci v oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Zameriava sa na poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany autorských práv a priemyselno-právnej ochrany pre záujemcov o podnikanie a legislatívne služby v oblasti duševného vlastníctva. Od roku 2011 pôsobí na Úseku inovácií a transferu technológií Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Finančnými zručnosťami vás prevedie Ing. Slávka Klasová, PhD., ktorá pôsobí ako odborná asistentka na Ekonomickej fakulte TUKE. Špecializuje sa na tvorbu finančných plánov, finančné analýzy účtovných závierok ako aj analýzu postavenia podniku. V rámci výmenných pobytov pôsobila na International Business School a University of Technology and Economics v Budapešti.

Obchodné zručnosti vám na základe na základe vlastnej praxe predvedie Ing. Radovan Sidor - v roku 2011 založil spoločnosť Doraz s.r.o., ktorá priniesla do Košíc novinky ako Košický cyklokuriér, mobilné cyklokaviarne vlastnej výroby Doraz Cafe, kaviareň Nikola v Business centre Tesla, Pražiareň kvalitnej kávy, či novootvorené Libresso Kysak.

Business zručnosti lektoruje Ing. Viliam Vajda, PhD., spoluzakladateľ startupového a co-workingového centra Eastcubator v Košiciach, pôsobí tiež v organizačných tímoch dvoch veľkých košických projektov zameraných na podporu inovatívneho podnikania - T-Systems Hackathon a Starup Weekend Košice. Dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov. V súčasnosti pôsobí v biznis sfére, v minulosti pracoval ako odborný asistent Ekonomickej fakulty TUKE.

Špecifické daňovo-odvodové zručnosti predstaví doc. Ing. Anna Bánociová, PhD., vedúca Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje účtovníctvo podnikateľských subjektov, účtovníctvo bánk, dane a audítorstvo a podnikanie v SR. Viedla prednášky zamerané na účtovníctvo, dane a finančné riadenie. Má viac ako 30-ročné praktické skúsenosti z verejného a súkromného sektoru v oblasti účtovníctva, daní, audítorstva a finančného riadenia.

Marketingové zručnosti predstaví Ing. Marek Lavčák, ktorý začínal ako hlavný marketingový pracovník národného rozvojového projektu AZU, kde bol zodpovedný za vytvorenie značky a infraštruktúry pre miestne podporné centrá na Slovensku. V roku 2013 sa stal spoluzakladateľom Eastcubatora Košice a zároveň jeho výkonným riaditeľom. Je súčasťou organizačného tímu T-Systems Hackathon a Startup Weekend Košice. V súčasnosti v biznis sektore ako brand konzultant.

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračného programu Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. 

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).