Kurz podnikateľských zručností v Nitre

23.apríl 2018 | 16:00 - 27.apríl 2018 | 20:00

Plagát na stiahnutie TU.

PODNIKATEĽSKÝ NÁPAD, s ktorým chcete vstúpiť do skutočného sveta biznisu už máte premyslený, ale niektoré kľúčové otázky stále nezodpovedané? 

Naši skúsení lektori vám poskytnú praktické rady a tipy pre rozbehnutie vlastného podnikania.

V priebehu piatich dní počas jedného pracovného týždňa vás prevedieme témami, ktoré sú dôležité pre každého budúceho podnikateľa.

ČO SA NA KURZE DOZVIETE

Pondelok 23.04.2018
Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo
Pod vedením odborníčky Ing. Andrey Bakošovej si predstavíme základne formy podnikania, ako postupovať pri zakladaní živnosti či s.r.o. Dozviete sa užitočné info o autorských právach, patentoch, či ochrannej známke.

Utorok, 24.04.2018
Motivačné zručnosti

Medzi základné vlastnosti úspešných podnikateľov patrí motivácia. Mgr. Branislav Hromada vám ukáže praktické návody, ako byť aktívny vo vlastnom biznise a dosiahnuť zmenu v čomkoľvek, čo si zaumienite. V biznise je veľmi dôležité ostať neustále motivovaný a nenechať sa odradiť malým neúspechom. Na praktických návodoch si ukážeme, ako kráčať stále vpred a ako sa zbaviť strachu z neúspechu, či zabehnutých koľají.
 

Streda 25.04.2018
Finančné zručnosti, špecifické daňovo-odvodové zručnosti

Základné informácie z finančného manažmentu, kde hľadať zdroje financovania pre vlastný biznis a ako sa čo najefektívnejšie popasovať s účtovníctvom, vám ukážeme v stredu s Ing. Andreou Bakošovou.

Štvrtok 26.04.2018
Marketingové zručnosti
Mgr. Matúš Molnár vás prevedie marketingovými tipmi a trikmi pre úspešné rozbehnutie biznisu. Ako naplno využiť potenciál vlastného produktu, či služby. Predstaví vám nástroje on-line marketingu, úspešnú činnosť webstránok, či sociálnych sietí.

Piatok 27.04.2018
Obchodné zručnosti
V piatok sa môžete tešiť na prednášku pani Melindy Mikleovej, podnikateľky s dlhoročnými skúsenosťami, ktorá vám ukáže ako sa stať skvelým obchodníkom. Naučíte sa ako osloviť, zaujať, predať, udržať si zákazníka. Že aj verbálna, či neverbálna komunikácia a prvý dojem býva dôležitým nástrojom úspechu. 

KTO SÚ LEKTORI?

Ing. Andrea Bakošová, MBA – dlhoročná odborníčka na ekonomické analýzy, prípravu plánov a rozpočtov, vedenie účtovníctva. V súčasnosti pôsobí ako koordinátor projektu v ATEA Slovakia, s.r.o., kde sa venuje podnikateľskému poradenstvu, strategickému plánovaniu, či tvorbe strategických dokumentov a programov rozvoja. V rámci lektorovania sa venuje ekonomickému poradenstvu v oblasti obchodu, financií, účtovníctva, či pracovného práva.
 

Mgr. Branislav Hromada – svoje kariérne skúsenosti začal zbierať v oblasti call centra, kde sa z pozície operátora prepracoval na riadiacu funkciu. Neskôr pôsobil ako sales&marketing manager v PR agentúre, či branch manager v jednej z dvoch najväčších personálnych agentúr. Počas dlhoročnej manažérskej praxe získal znalosti v oblasti personalistiky a poradenské schopnosti a od roku 2014 poskytuje odborné vzdelávanie a poradenstvo vo vlastnej personálnej agentúre vo forme koučingu, konzultácií, workshopov a tréningov.

Mgr. Matúš Molnár – pôsobí ako výkonný riaditeľ MASZARYK­_UNDERWEAR, kde má na starosti stratégiu značky, dizajn, riadenie obchodu. Súčasne navrhuje a riadi reklamné a marketingové stratégie, copywriting, social networking, SEO analýzy klientom, medzi ktorých  patrí napríklad Slovenská sporiteľňa, GQ systems, Pigis restaurant, Kooperatíva, GLASS GALLERY  a mnoho ďalších.

Melinda Mikleová – úspešná podnikateľka s viac ako 20 ročnými skúsenosťami z podnikania, obchodu, riadenia obchodných a obchodno–výrobných spoločností. Je majiteľkou a konateľkou vlastnej spoločnosti EuroTONER s.r.o. Okrem klasického obchodu a služieb prevádzkuje chránenú dielňu, kde dáva šancu znevýhodneným ľuďom. Podporuje charitatívne projekty, dáva šancu mladým a pôsobí ako úspešný motivátor a mentor.

KEDY?
Od 23.04.2018 do 27.04.2018

pondelok až piatok, vždy v čase 16:00 – 20:00.

Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v celom jeho trvaní.
 

KDE?
Kaštieľ Mojmírovce – malý kaštieľ

Mojmírovce 919

Mojmírovce 951 15
 

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Skupinové modulové poradenstvo, kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.
Kód ITMS2014+ projektu: 313031I870

 

Registrujte sa tu:  https://lnk.sk/lmDJ

Ukončenie registrácie: 20.04.2018

Účasť je bezplatná.
Kontakt: ap.nr@npc.sk