Kurz podnikateľských zručností (Žilina)

03.december 2018 | 16:00 - 07.december 2018 | 20:00

 

Držíte v hlavách veľké množstvo nápadov, ktoré by ste radi premenili na reálny biznis? Chýba vám sebadôvera, motivácia, názor odborníka či spätná väzba od potencionálnych zákazníkov?

Slovak Business Agency pre vás v rámci projektu Národné podnikateľské centrum v regiónoch, pripravila Kurz podnikateľských zručností. Business Model Canvas sumarizuje základné atribúty potenciálneho biznisu. Od klienta, cez ponuku hodnoty, partnerov, spôsob získania klienta až po náklady s tvorbou produktu.

Príďte na náš celotýždenný kurz, kde od skúsených lektorov získate množstvo informácií, ktoré vás posunú v plánovaní budúceho podnikania.

 

PROGRAM KURZU

Pondelok, 3.12.2018

IdeaUP

Metóda je zameraná na validáciu nápadov, ktoré by ste chceli realizovať v praxi alebo ich už realizujete a nefungujú celkom tak, ako by mali. Ako ukážka možností a spôsobov validácie (overovania, testovania) budú použité známe a novodobé techniky, ktoré sú súčasťou tvorby biznis modelov známych firiem a úspešných startupov. 

Dozviete sa:

 • ako si správne stanoviť hypotézy
 • ako sa sústrediť na problém a nie na riešenia
 • ako správne vytvoriť otázky, na ktoré budete hľadať odpovede medzi svojimi zákazníkmi
 • aké nástroje a metódy môžete využívať na validáciu vašej myšlienky
 • ako vytvoriť prototyp pre otestovanie, či daný produkt je zaujímavý pre užívateľov

 

Utorok, 4.12.2018

Poskytovaná hodnota a kľúčové aktivity

Prvým krokom pri modelovaní biznisu by malo byť zahĺbenie sa do života, problémov a hodnôt potenciálnych klientov. Správne definované hodnoty sú kľúčové pre ďalšie časti, a preto sa neobávajte do tejto časti investovať čas. Zameriame sa aj na vašu pridanú hodnotu a konkurenčnú výhodu na trhu a prečo by sa potencionálny klient mal obrátiť práve na vás.

Dozviete sa:

 • aké hlavné aktivity máme vykonávať pre dosiahnutie sľúbenej hodnoty zákazníkovi
 • aké kľúčové zdroje potrebujeme pre dodanie sľúbenej hodnoty

 

Streda, 5.12.2018

Zákazník a budovanie vzťahov

Vzťahy so zákazníkmi sú v dnešnej dobe veľmi dôležité. Musíme byť pripravení na požiadavky klientov a vedieť si dobre prepočítať význam a hodnotu každého nového zákazníka. Naučíme sa zvážiť si všetky investície do konkrétneho vzťahu s ohľadom na jej návratnosť.

Dozviete sa:

 • akú hodnotu ponúknuť zákazníkovi
 • ako budovať stabilné vzťahy so zákazníkmi
 • aké metódy využívať pri budovaní vzťahov
 • koľko nás zákazníci stoja

 

Štvrtok, 6.12.2018

Partneri a zdroje

Pre svoje podnikanie potrebujete samozrejme aj partnerov. Medzi nich patria dodávatelia, odberatelia alebo aj partnerstvá za účelom vzniku nových podnikov. Partneri pomáhajú optimalizovať prevádzku a znižovať riziká, ktoré vznikajú pri podnikaní.

Dozviete sa:

 • kto sú vaši kľúčoví partneri, dodávatelia
 • akú hodnotu by nám mali naši partneri priniesť
 • ako znížiť riziká pri podnikaní na minimum

 

Piatok, 7.12.2018

Náklady a príjmy

Na tomto workshope si definujeme hlavné zdroje príjmov z vášho biznisu a následne sa zameriame na náklady spojené s vytvorením a udržaním kľúčových partnerov alebo budovanie vzťahov s novými zákazníkmi.

Dozviete sa:

 • ktoré nákladové zložky sú v našom biznise významnejšie
 • ktoré kľúčové zdroje sú najnákladnejšie
 • za čo zákazníci skutočne platia
 • aká je cenová stratégia

 

KTO SÚ VAŠI LEKTORI?

Martina Hanusová - pracuje ako manažér akceleračného programu v Žiline. Súčasne pôsobí ako lektor a mentor na celouniverzitnom predmete Startup Program a spoluorganizuje Startup Weekend Žilina. 3 roky pracovala v podnikateľskom a coworkingovom centre Banka Žilina a vo Vedeckotechnologickom parku Žilina.

Andrej Rybovič - je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný program Startup Yard v Prahe. Venuje sa rozvoju podnikania a podpore podnikateľov. Učí, ako môžu začínajúci podnikatelia, startupy ale aj firmy aplikovať princípy Lean startup, customer development a správne validovať nápad.

Miroslav Kubiš - má 13-ročnú prax v obchode a trénerskej a lektorskej činnosti sa venuje 9 rokov. Pracuje vo Vzdelávacej Akadémii Žilina a školil obchodníkov zo sektorov financií, bankovníctva, personalistiky a pod.

Veronika Šramová - sa zapája do projektov zameraných na zvyšovanie motivácie mladých ľudí začať podnikať a premeniť ich nápady na reálny biznis. Pracuje s inovačnými a startupovými projektami v rámci Univerzitného vedeckého parku v Žiline. Súčasne pôsobí ako lektor celouniverzitného predmetu Startup program.

Marián Majchrák sa venuje poradenstvu pre klientov so zabezpečovaním financovania podnikateľských aktivít. Aktívne vyhľadával Business Angels a podporoval startupy. Taktiež sa venuje poradenstvu pre začínajúcich podnikateľov.

 

KEDY?

3.12. - 7.12.2018

16:00 - 20:00 hod.

KDE?

Výskumné centrum Žilinskej Univerzity

Univerzitná 8215/1

010 08 Žilina

 

REGISTRUJTE SA TU:

Ukončenie registrácie: 2.12.2018 o 18:00.

Počet voľných miest je limitovaný, účasť na podujatí bezplatná. Účastník sa registruje na celý Kurz podnikateľských zručností v celom jeho trvaní.

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností - sa organizuje v rámci projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. – Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník prednášky musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým bydliskom v niektorom zo siedmich samosprávnych krajov na Slovensku okrem Bratislavského kraja.  

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území v 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska (okrem BSK).

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk