Kurz úspešného podnikania

05.marec 2018 | 16:00 - 20:00

Plagát s programom na stiahnutie TU

 

Od snov po realizáciu. Držíte si v hlave nápad, ale nepoznáte  odpovede na niektoré kľúčové otázky?

 

Slovak Business Agency pre vás v rámci projektu Národné podnikateľské centrum v regiónoch, pripravila KURZ ÚSPEŠNÉHO PODNIKANIA. Počas 5 marcových večerov sme pre vás pripravili stretnutia s vynikajúcimi mentormi, ktorí vám prenechajú užitočné a praktické rady k naštartovaniu vášho podnikania. Prihláste sa na podujatie a získajte množstvo užitočných kontaktov pre rozvoj vášho podnikania.

 

Prihláste sa prostredníctvom registračného formulára. https://goo.gl/forms/314eGKNdkurXdoLE2

Počet voľných miest je limitovaný. Účasť na podujatí je bezplatná.

 

ČO VÁS NA KURZE ČAKÁ?

Pondelok, 5.3.2018

Právo a duševné vlastníctvo

Mária vám pomôže zorientovať sa v právnych formách podnikania, ich výhodách, resp. nevýhodách. Zároveň rozoberie témy, ako si chrániť svoje podnikateľské nápady, riadenie a ochrana práv duševného vlastníctva.

 

Utorok, 6.3.2018

Business Model Canvas

Andrej vám vysvetlí, ako dokážete rýchlo a jednoducho vytvoriť obchodný model svojho podnikateľského nápadu pomocou nástroja Business Model Canvas. Ako vytvoriť biznis plán, čo musí obsahovať a kedy ho máte vytvárať. Na praktických príkladoch vám ukáže, akým spôsobom sa dá váš podnikateľský nápad opísať, navrhnúť, vyskúšať a otáčať. Na konci workshopu budete mať svoj biznis nápad na jednej stránke papiera.

 

Streda, 7.3.2018

Sales a Marketing

Katka sa zameria na to, ako rozbiehať svoj biznis, ako efektívne predávať a dať ľuďom o svojom brande vedieť. Máme pre vás pripravené case-studies, kde sa zoznámite s brandingom, stratégiami, komunikačnými kanálmi, cenotvorbou, a mnohým ďalším.

 

Štvrtok, 8.3.2018

Cash Flow

Ján sa zameria na to, prečo je dôležité už na začiatku podnikania myslieť na dobrý cash flow a aký je jeho význam pre budúcnosť. Získate vedomosti o správnom nastavení cieľov, riadení peňažných tokov a aké techniky sa využívajú. Predstaví vám možnosti financovania začínajúceho podnikania, ktoré sú v súčasnosti na trhu.

 

Piatok, 9.3.2018

Špecifické daňové a účtovné typy

Andrea poskytne všetky dôležité informácie, ktoré začínajúci podnikateľ potrebuje na začiatku ich podnikania, ako si vybrať sústavu účtovníctva, aké sú povinnosti voči štátnym inštitúciám, všetko o virtuálnej pokladni.

 

KTO SÚ VAŠI LEKTORI?

Mária Kevická - pôsobí ako konzultant pri ochrane údajov,  rôznych obchodných konzultáciách, tréner pri školeniach o rôznych právnych témach. Má skúsenosti s lektorovaním na Trnavskej univerzite a na Bankovom inštitúte v Prahe.

 

Andrej Rybovič - je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný program Startup Yard v Prahe. Venuje sa rozvoju podnikania a podpore podnikateľov. Učí, ako môžu začínajúci podnikatelia, startupy ale aj firmy aplikovať princípy Lean startup, customer development a správne validovať nápad. V minulosti bol spoluorganizátor víkendového startup podujatia v Žiline a pôsobil ako lektor a koordinátor univerzitného programu Povolanie podnikateľ

 

Katka Klinková - pomáha viacerým podnikateľom v slovenskom ekosystéme. Je spoluzakladateľkou spoločnosti Staffino, pomáhala s predajnými stratégiami začínajúcim firmám. Po skúsenostiach                 s predajom si založila vlastná firmu Deal Factory, aby pomáhala firmám zlepšovať ich obchodné stratégie. Katka bola vybraná spoločnosťou Forbes 30 pod 30 rokov spolu s ďalšími talentovanými ľuďmi na Slovensku, 2 roky po sebe.

 

Ján Žovin - je zodpovedný za začínajúcich podnikateľov v Žilinskom a Trenčianskom kraji s cieľom pomôcť a podporiť ich, aby si začali plniť svoje sny. V minulosti spolupracoval s domácimi a nadnárodnými spoločnosťami pri rozvoji ich podnikania.

 

Andrea Šterclová - pôsobí ako účtovníčka viac ako 15 rokov. Venuje sa vedeniu a spracovaniu jednoduchého a podvojného účtovníctva, zakladaniu nových firiem a poskytuje poradenstvo organizačné, ekonomické, daňové a podnikateľské.

 

KEDY?

Od 5.3.2018 do 9.3.2018, pondelok až piatok, každý deň od 16:00 do 20:00 hod. Účastník sa registruje na celý Kurz podnikateľských zručností v celom jeho trvaní.

KDE?

Výskumné centrum Žilinskej Univerzity, Univerzitná 8215/1, 010 08 Žilina

 

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz úspešného podnikania sa organizuje v rámci projektu NPC v regiónoch (podaktivity 1.4. – Akceleračný program). Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

 

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo siedmich samosprávnych krajov na Slovensku okrem Bratislavského kraja.  

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska (okrem BSK).