Legislatívne novinky v personálnej a mzdovej oblasti

26.október 2021 | 09:00 - 28.október 2021 | 13:00

Zamestnávanie rodinných príslušníkov, kontrola testov, dotácie, daňové výdavky. To sú aktuálne témy, ktoré rieši nejeden podnikateľ. Počas troch dní sa zameriame na novinky v legislatíve o ktorých by mal každý podnikateľ vedieť.

DOZVIETE SA

26.10.2021 – Pandémia COVID a súvisiace otázky

 • Zamestnávateľ z pohľadu očkovania a kontroly testov
 • Daňové výdavky v súvislosti s pandémiou
 • Dotácie počas pandémie

27.10.2021 – Aktuálne zmeny v mzdových zákonoch v roku 2021

 • Stravovanie zamestnancov
 • Výkon ľahkých prác fyzických osôb starších ako 15 rokov
 • Predĺženie skúšobnej doby
 • Nový výpovedný dôvod zamestnávateľa – vek 65 rokov a dôchodkový vek
 • Ďalšie novinky

28.10.2021 - Rôzne

 • Možnosti výkonu práce konateľa pre spoločnosť
 • Zamestnávanie rodinných príslušníkov a nelegálna práca
 • Automobil v podnikaní aj osobnom vlastníctve
 • Mikrodaňovník

 

VÁŠ LEKTOR JE

Ing. Jana Ftorková - Vyštudovala účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Už 21 rokov pôsobí v oblasti účtovníctva a daní. Pracuje vo svojej firme, ktorá sa zaoberá externým vedením účtovníctva, personalistiky a miezd pre podnikateľské subjekty, aj neziskové organizácie.

KEDY

26. – 28.10. 2021

09:00 – 13:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

REGISTRÁCIA

Podnikatelia z Bratislavského kraja: https://www.npc.sk/sk/events/legislativne-novinky-v-personalnej-a-mzdovej-oblasti-2/

Podnikatelia z ostatných krajov: https://www.npc.sk/sk/events/legislativne-novinky-v-personalnej-a-mzdovej-oblasti/

Ukončenie registrácie: 22.10. 2021 do 12:00

Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.