Mapujeme potreby podnikateľov v oblasti tradičných ľudových remesiel

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovak Business Agency sa rozhodli zmapovať potreby a problémy podnikateľov v oblasti tradičných ľudových remesiel. Výsledky prieskumu budú vyhodnotené ako podklad pre pripravovaný návrh podpory podnikania v oblasti tradičných ľudových remesiel.
 

Mapovanie sa uskutoční prostredníctvom anonymného dotazníku určeného pre podnikateľov v oblasti tradičných ľudových remeslách.

Pomôžte nám a vyplňte dotazník na nasledovnom linku.
 

DISKUSIA