Martin Hrabovec: Ak by som sa vrátil v čase, väčšinu služieb by som využil opäť

Martin Hrabovec zo spoločnosti Revolware je jeden z mnohých, ktorí v začiatkoch svojho podnikania využili služby Národného podnikateľského centra, konkrétne Akceleračného programu a Rastového programu určeného pre podnikateľov. Porozprávali sme sa s ním o tom, ako mu naše služby pomohli, čo na nich najviac oceňuje.    

S podnikaním ste začali skoro, ešte ako študent. Aké boli vaše prvé nápady?

Chceli sme ľuďom pomáhať vďaka softwaru. V spoločnosti Revolware sa snažíme inováciami zlepšovať naše okolie. Zároveň, vďaka naším aktivitám naberáme nové skúsenosti a dozvedáme sa veci, ku ktorým by sme sa iba sedením v škole sedením v škole nikdy nedostali.

Čo vás v začiatkoch najviac potrápilo?

Náš prvý projekt Quake resQ sme začali vyvíjať v roku 2014. Pracovali sme na systéme, ktorý mal včas detekovať zemetrasenia, upozorniť ľudí na hrozbu spolu s  návodom, ako sa čo najefektívnejšie ochrániť. Projekt bol komplikovanejší a bez dostatočnej podpory zo strany vedeckej komunity sme  nedokázali zabezpečiť potrebnú spoľahlivosť. Všeobecne najťažšie je podľa mňa nájsť, nadchnúť a udržať si spoľahlivých spolupracovníkov a klientov, najmä ak od seba tieto strany navzájom závisia.

V začiatkoch ste využili aj služby Národného podnikateľského centra. Ako vám pomohli?

Zúčastnil som sa niektorých vzdelávacích aktivít a využil som možnosť mentoringu od Daniela Andráška z DELL-u. Vaše služby využilo aj viacero z našich partnerov, ale aj  konkurentov. Vďaka tomu sa na Slovensku zlepšuje podnikateľské prostredie, efektívnejšie sa nadväzujú nové spolupráce, a to považujem za pozitívne. Keby som sa mal vrátiť v čase, väčšinu služieb, ktoré ponúka Národné podnikateľské centrum, by som s radosťou využil opäť.  

Všetky služby nájdete na NPC 

Na súťaži „Študentská podnikateľská cena“ ste so svojím podnikateľským nápadom vyhrali 1. miesto – prezentovanie svojho biznisu v Macau v Číne. Čo plánujete ďalej?

Najvyššou prioritou je úspešné dotiahnutie začatých spoluprác a zefektívnenie vývojových procesov. Dlhodobým cieľom je doškoliť aj zvyšok vývojárskej časti tímu na programovanie strojového učenia. V dlhodobejšom horizonte chceme implementovať do našich súčasných alebo budúcich projektov viac prvkov umelej inteligencie a stať sa jednou z najlepších firiem v tomto odbore. Taktiež pracujeme aj na expanzii na zahraničné trhy.

Aký máte pocit, posunuli ste sa tak ďaleko, ako ste pri štarte svojho biznisu chceli?

Stále sme v podnikaní na začiatku. Ešte veľa slaniny pojeme, kým si budeme môcť povedať, že máme začiatok úspešne zvládnutý. V prvých rokoch mi najviac pomohla správna motivácia a ciele, ktoré som mal presne zadefinované vďaka výborne nastavenému mentoringu od rôznych skúsených ľudí z odvetvia, napríklad Stanislava Pittnera alebo Tomáša Srnku. Taktiež mi veľmi pomohli všetci kolegovia, ktorí s nami spolupracujú alebo s nami pracovali v minulosti. Nie je nič lepšie, ako pracovať na spoločnej vízii s motivovanými a šikovnými kolegami.

Aké aktivity by, podľa vás, mohli pomôcť uľahčiť študentom začiatok v podnikaní?

Zo strany SBA a Národného podnikateľského centra by bolo určite výborné pokračovať v organizácii vzdelávacích akcií aj naďalej. Možno by bol dobrý nápad skúsiť mladých podnikateľov „zosieťovať“ a pomôcť im pri prípadnej spolupráci. Zo strany štátu potrebujeme oveľa menej administratívnej záťaže a byrokracie. Tiež je nevyhnutné investovať omnoho viac prostriedkov do našich škôl a univerzít, aby zo vzdelávacieho systému vychádzali absolventi, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní a budú sa vedieť na trhu práce efektívne presadiť. Zo strany škôl oveľa väčšiu vôľu nezabíjať mimoškolské aktivity študentov a radšej ich v iniciatívach podporiť. Tiež ochotu reformovať systém, aspoň v rámci kompetencií danej inštitúcie, aby čo najväčšia časť štúdia súvisela s neskoršou praxou.